Minorstudenten wekenlang op expeditie

08-10-2018

Op expeditie ga je om dingen te ontdekken. Dat is wat de veertien studenten in de minor Feeding our planet de eerste vier weken van de minor hebben gedaan. Ontdekken waar de eigen interesses liggen wat betreft voedsel door vanuit andere perspectieven en breder naar voedsel te kijken. Expeditie Voedselvoorziening heet het eerste gedeelte van de minor die in september 2018 begonnen is op Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL), locatie Leeuwarden.

Kennismaken met elkaar

Tijdens de expeditie maken de studenten ook kennis met elkaar. In de minor zijn zeven studierichtingen vertegenwoordigd van vijf hogescholen: Bedrijfseconomie, Toegepaste biologie, Dier- en veehouderij, Food Innovation, Bestuurskunde, Tuin- en akkerbouw en Milieukunde. De studenten zijn afkomstig van Windesheim, HAS Den Bosch, Aeres Almere, NHL Stenden en HVHL.


Hun hoofddoel: ontdekken waar zij vanuit hun eigen opleiding een bijdrage kunnen leveren aan de voedselvoorziening van de toekomst.

Expeditieschema

In de eerste zes weken van de minor vormen excursies de rode draad. Gastcolleges en opdrachten maken de verbanden tussen de excursies zichtbaar. Ook wat dat betreft is het voor de studenten een kwestie van ontdekken. Voorbeeld van een inzicht: het thema van de tweede week blijkt aan te sluiten bij een gastcollege in week 5. Op het gebied van voedsel is veel met elkaar verbonden en het is aan de studenten om de samenhang daarvan te ontdekken.


In de eerste weken stond dit op het programma: Fries Landbouwmuseum, een oesterzwammenkwekerij, de Waterbar met zilte en natte teelt, een voedselbos, een kwekerij, vertical farming, een dag fietsen langs sociale voedselprojecten in een stad, aquaponics, De Kruidhof, vissers in Lauwersoog, het Waterapplicatiecentrum en een aquaponicsproject in de Potmarge.

Tot week 7 staat dit nog op het programma: bezoek aan de Innovatie-expo in Rotterdam, een netwerklunch bij het Binnenhof en een ontvangst op het ministerie van LNV, een symposium over bodem en voedsel en een conferentie over future food systems. In week 7 kiezen de studenten het onderwerp van hun minorproject.

Gezamenlijke projecten voor de hele groep

Gedurende de minor werken de veertien studenten gezamenlijk aan twee projecten:

  1. Bladgroenteteelt in de schoolkas bestemd om verkocht te worden in de schoolkantine,
  2. Voorbereiding en plan voor inrichting van een stuk grond voor voedselproductie.

Als de eerste vier weken van de minor de voorboden zijn van de weken die nog gaan volgen, dan belooft de oogst heel goed te zijn.

Wordt vervolgd

Aan minor Feeding our planet doen docenten van verschillende studierichtingen mee. Daarnaast leveren lectoren en onderzoekers van ARC Food & Dairy een belangrijke bijdrage.