Medewerkers en studenten Van Hall Larenstein duurzaam naar het werk

02-07-2018

Medewerkers en studenten bij Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) in Leeuwarden gaan begin juli twee weken lang zo duurzaam mogelijk naar hun school reizen. Medewerkers mogen ook een extra dagje thuis werken. HVHL doet als duurzaamste hogeschool mee aan de Elfwegentocht om personeel en studenten nog meer te stimuleren de auto te laten staan en bijvoorbeeld op de fiets of met het openbaar vervoer te komen. 

Ook de collega’s van vestiging Velp (Gelderland) die in Leeuwarden moeten zijn, wordt gevraagd een milieuvriendelijk alternatief te zoeken voor de auto. Dat kan per trein of elektrische auto of via vergaderen op afstand via een videoverbinding.

HVHL hoopt dat nog meer medewerkers en studenten in de praktijk ervaren hoe eenvoudig het is om op een alternatieve manier naar het werk te komen, zodat er ook na de Elfwegentocht vaker milieuvriendelijk wordt gereisd. In het najaar komt er ook een carpoolapp, welke door het Green Office mogelijk wordt gemaakt.

Speciaal vervoer tijdens diplomering

In de week van 9 t/m 13 juli vinden de diplomauitreikingen plaats op HVHL in Leeuwarden. Speciaal voor de genodigden zijn er kosteloos diverse alternatieve vervoersmiddelen beschikbaar gesteld, waaronder een vaart met een praam.

Zilte Elfwegentocht

In het kader van de Elfwegentocht reist elke dag een andere provincie met een ander thema af naar Friesland. Op 5 juli viert Ferwert de Zilte Elfwegentocht; Friese en Zeeuwse ziltkenners ontmoeten elkaar op het Vrijhof. HVHL is medeorganisator van deze dag.

De Elfwegentocht is een initiatief vanuit Leeuwarden-Friesland Culturele Hoofdstad van Europa 2018 en vindt plaats van 1 tot en met 14 juli 2018. HVHL is bij diverse projecten van LF2018 betrokken.

Van Hall Larenstein reist fossielvrij
Ondertekening deelname aan Elfwegentocht