Madelon van Kempen wint met haar scriptie de Van Welderen Rengersprijs

23-11-2018

Op woensdag 21 november sleepte Madelon van Kempen, student Milieukunde bij Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL), de Van Welderen Rengers scriptieprijs in de wacht. Ook twee studenten van voormalig NHL Hogeschool (NHL) en voormalig Stenden Hogeschool wonnen de scriptieprijs. Tijdens de feestelijke uitreiking op Landgoed Oranjewoud ontvingen zij elk een geldprijs van € 750,-. Met de scriptieprijs wil het bestuur van het Van Welderen Rengersfonds hogeschoolstudenten stimuleren om bij te dragen aan de economische welvaart in Friesland.

De prijs voor de beste afstudeeropdracht werd dit jaar voor de 18de keer uitgereikt. De onderzoeken zijn beoordeeld door een deskundige jury bestaande uit Herman Blom, lector Onderzoek bij NHL Stenden Hogeschool, Jan van der Valk, Lid Applied Research Center Animals en Business bij HVHL en Jelle Dijkstra, lector Persoonlijk Leiderschap en Innovatiekracht bij NHL Stenden Hogeschool.

‘Energiesparende maatregelen bij rijksmonumentale panden’

Madelon van Kempen, studente Milieukunde - Energie & Klimaat studeerde af bij HVHL op haar scriptie ‘De balans tussen cultuurhistorische waarden en energiebesparende maatregelen in rijksmonumentale panden’. Haar scriptie concentreerde zich op energiebesparende maatregelen die de gemeente Leeuwarden kan nemen binnen monumentaal gemeentelijk vastgoed, met daarbij de focus op het behoud van de balans tussen cultuurhistorische waarden en duurzaamheid.

De jury concludeerde dat het onderzoek bijdraagt aan zowel de ambities van de regio op het gebied van duurzame ontwikkeling als het behouden van de cultuurhistorische kwaliteit en de leefbaarheid die hier aanwezig is. En roemde de manier waarop Madelon haar interesse in duurzaamheid en monumenten wist samen te brengen. “Zoals je zelf in je voorwoord schrijft kon je bij deze opdracht en onderzoek jouw passie voor zowel duurzaamheid als voor monumenten combineren. Dit is tevens een van de punten die de jury als extra sterkte ziet. In je onderzoek blijkt niet alleen je kennis op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid, maar laat je bovendien zien dat je ook in staat bent om je in te werken op een terrein dat daarbuiten ligt. In dit onderzoek kon je namelijk niet zonder specifieke bouwkundige kennis.”

Van Welderen Rengersfonds

Ieder jaar looft het Van Welderen Rengersfonds scriptieprijzen uit voor de beste afstudeerwerkstukken van de drie Friese hogescholen. Baron Th. van Welderen Rengers (1867-1945) was onder andere grondlegger van de Coöperatieve Voorschot- en Spaarbank Trynwâlden in Oenkerk. Deze bank is later geïntegreerd in de Friesland Bank. De baron heeft zijn bezit nagelaten aan een stichting: het Van Welderen Rengersfonds. Met als doel dat zijn kapitaal wordt ingezet voor het stimuleren van de economische welvaart in Fryslân.

Madelon van Kempen student Milieukunde bij Van Hall Larenstein wint de hbo scriptieprijs