Littoral 2018 Conference - 22 tot en met 26 oktober - Leeuwarden

10-10-2018

Van 22 tot 26 oktober 2018 vindt de tweejaarlijkse Littoral-conferentie plaats op Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) in Leeuwarden. Deze vijfdaagse conferentie draait om alle thema’s die nu en in de toekomst belangrijk zijn voor het kust- en zeegebied. Hoofdsprekers zijn prof. Pier Vellinga (Wageningen Marine Research), Kathy Belpaeme (Provincie West-Vlaanderen) en prof. Katja Philippart (Waddenacademie).
Littoral 2018 is van belang voor wetenschappers, onderzoekers, beschermers, beheerders, beleidsmakers en docenten. Naast lezingen en discussies omvat het programma ook excursies naar het kustgebied. Littoral 2018 maakt deel uit van Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa.

Programma

De drie hoofdthema’s van Littoral 2018 zijn:

  • Green Coasts: natuurlijke en veerkrachtige kusten
  • Clean Seas: bescherming van de mariene omgeving
  • Blue Growth: duurzame ontwikkeling in het kust en zeegebied

Het globale programma staat hieronder. Een gedetailleerd programma is hier te downloaden. Het programma is nog onder voorbehoud van kleine wijzigingen.

Voertaal tijdens het gehele congres is Engels.

Kosten en aanmelding

Een toegangsbewijs omvat:

  • Toegang tot het evenement
  • 6 maal koffie en thee
  • 3 maal lunchbuffet

Toegangsprijzen

EUCC-leden

€350

Niet-EUCC-leden

€390

Studenten (niet van HVHL)

€50

Conferentiediner

€55

Excursie

€80

Fiets

€30


Aanmelden
Aanmelden kan via dit aanmeldingsformulier

Organisatie

De organisatie van Littoral 2018 is in handen van HVHL en de Coastal & Marine Union (EUCC).

HVHL
In onze missie geven we als HVHL aan dat we professionals willen opleiden die bijdragen aan een duurzame en betere wereld. Dat willen we doen door op een plezierige en tegelijk productieve manier met elkaar en onze netwerkpartners samen te werken. 
Deze beide ambities hebben een vertaling gekregen in de wijze waarop wij ons onderwijs, ons toegepaste onderzoek en onze organisatie inrichten.

Coastal & Marine Union (EUCC)
De EUCC is een non-profit-organisatie waarvan ongeveer 500 instituten, NGO’s en experts uit 40 landen lid zijn. Het netwerk bestaat uit zo’n 3000 professionals uit de wereld van kust- en zeemanagement. EUCC heeft sinds 1987 tweejaarlijkse conferenties georganiseerd om handen en voeten te geven aan haar missie om ‘de wetenschap, mensen uit het werkveld van kust en zee en beleidsmakers bijeen te brengen.

Organisatoren
Littoral 2018 wordt georganiseerd door medewerkers van HVHL. Projectleiders zijn docenten Ruben de Vries en Leo Bentvelzen. Daarnaast zijn betrokken Hank-Jan Niezen (stagiaire), Kira Rokx (onderwijsassistent), Angélique Kuiper (adjunct-directeur Delta Areas and Resources) en Paddy Walker (lector) van HVHL en Erik van Dijk (EUCC), ondersteund door vele andere collega’s van de opleiding Kust- en Zeemanagement.

Wetenschappelijk comité
Littoral 2018 wordt ondersteund door een eigen Scientific Committee.

Nadere informatie over het congres is te verkrijgen via Anne-Mieke Kok (026-3695660 of [email protected]).