KCNL en CoE Agrodier presenteren de meerwaarde van praktijkonderzoek op Jaarcongres Vereniging Hogescholen

09-05-2018

Op donderdag 19 april 2018 vond - voor de veertiende keer - het jaarcongres van de Vereniging Hogescholen plaats. Het congres werd deze keer in Den Bosch georganiseerd, in 1931 Congrescentrum Den Bosch. De titel van het jaarcongres was: ‘Meer waarde met hbo’.
Het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving (KCNL) en CoE Agrodier, waarvan van beide Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) de penvoerder is, hebben zich met een aantal projecten gepresenteerd op de inspiratiemarkt. In de stand lieten Bert van der Scheer en Evelyne van Dongen zien, voelen, proeven en beleven hoe praktijkonderzoek met smart materials, robotica en nieuwe producten bijdragen aan innovaties en het versterken van de biodiversiteit. De projecten Kruidenrijke graslanden, Grass4Farmers en Innovatieve Natte teelten zijn hierbij als voorbeelden genomen.
Met onze deelname was de waarde van KCNL, het CoE Agrodier en de rol het praktijkonderzoek van HVHL goed zichtbaar!