KCNL-dag ‘Klimaatbestendige Stad’ bewijst: inzet studenten loont!

06-02-2018

Donderdag 25 januari hield het KennisCentrum Natuur en Leefomgeving (KCNL) zijn eerste kennisdag, met het thema ‘Klimaatbestendige Stad’. Onder de ruim honderd aanwezige netwerkleden bleek dat het KCNL wellicht nog niet zo bekend is, maar wel zeer gewaardeerd. De deelnemers waarderen vooral de inzet van studenten en lectoren van het hbo en mbo. Dat is namelijk waar het KCNL voor staat: in groene innovatieprojecten de samenwerking zoeken met het groene onderwijs. Ook zijn mensen enthousiast dat alle opgedane kennis binnen KCNL openbaar wordt gedeeld.

Klimaatvriendelijk Weert

De kennisdag vond niet voor niets plaats in Weert, met het project ‘Weerbaar Weert’ actief op weg om klimaatvriendelijke stad te worden. Weerter wethouder Martijn van den Heuvel, die de dag opende: "Met het project zoeken we oplossingen, zodat bij een intense hoosbui geen wijken onder water staan. Zo willen we grachten terug langs de singels, dat is meteen cultuurhistorisch interessant."

KCNL rol in adaptatie

Paul van Eijk, strategisch adviseur bij Waterschap Vallei en Veluwe, inventariseerde via de quiz-app Kahoot! wie er in de zaal zat en wat zij de belangrijkste issues vonden op klimaatgebied. Stef Meijs, beleidscoördinator van de Nationale Adaptatie Strategie, legde uit dat klimaatverandering alle economische sectoren raakt. "Er is niet voor niets in 2017 een Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie opgesteld om oplossingen te zoeken voor wateroverlast, hittestress, overstromingen en droogte. Het KCNL kan daarin een mooie rol spelen." Edwin van de Strate van adviesbureau Tauw sloot daar graag bij aan. "We moeten echt klimaatbestendig gaan denken. Ik gebruik daarvoor graag de cyclus weten-willen-werken." Hij is vanuit bedrijfsleven heel actief binnen het KCNL. "Dat is deels ‘vrijwilligerswerk’, maar levert ons zeker ook kennis en contacten op. Zo is het makkelijker om samen met een hbo of mbo naar een gemeente te stappen voor een project dan als bedrijf alleen."

Meerwaarde hbo en mbo

In de middagworkshops deelden de bezoekers kennis over KCNL-projecten met elkaar. Daarin werd duidelijk hoe vruchtbaar er wordt samengewerkt met studenten en docent-onderzoekers uit mbo en hbo. In de workshops vroegen projectleiders deelnemers om mee te denken, en deelnemers deden inspiratie op voor hun eigen werken of zelfs nieuwe projecten. Inspirerend resultaat van het project ‘Klimaatbestendigheid getoetst’ is bijvoorbeeld een masterclass voor wethouders. Het project ‘Urban Green, Ruimtelijke Adaptie’ koppelt met succes klimaatadaptatie aan de circulaire economie. ‘Klimaatkanalen’ ontwikkelt een model waarin kanalen wateroverlast kunnen opvangen. Ze willen dit regionale model ook graag omvormen naar individuele boeren, waarbij sloten die rol op zich kunnen nemen. In alle workshops bleek: met hun vragen en hun frisse blik hebben studenten in elk project een duidelijke meerwaarde!

KCNL-programmamanager Evelyne van Dongen aan het woord
KCNL-programmamanager Evelyne van Dongen legt uit waar het om gaat: de schade beperken door oplossingen uit de natuur.

Trefwoorden: