Uitnodiging: inauguratie dr. Mauro Gallo (Biomimicry)

27-03-2018

"Leren van de natuur voor duurzame oplossingen"

Vrijdag 20 april a.s. vindt vanaf 14.00 uur de openbare les plaats van dr. Mauro Gallo, lector ‘Biomimicry, leren van de natuur voor duurzame oplossingen’ bij Aeres Hogeschool in Wageningen.

Duurzame oplossingen

De term biomimicry is afgeleid van de samentrekking van de Griekse woorden bios (leven) en mimesis (imiteren), dus letterlijk ’het leven imiteren’. Biomimicry is een discipline in ontwikkeling, waarvan de toepassing kan leiden tot innovatie en duurzame oplossingen op het gebied van techniek, ontwerp en sociale innovatie.

Openbare les

Tijdens de openbare les ‘Biomimicry: leren van de natuur voor duurzame oplossingen’ verkent Mauro Gallo het interdisciplinaire werkveld waarin natuurlijke processen en ecosystemen worden ingezet om complexe problemen in onze maatschappij aan te pakken.
In deze les beantwoordt Gallo vragen als:

  • Hoe motiveren én faciliteren we onderzoekers van verschillende vakgebieden en verschillende onderzoeksculturen, zoals engineering, economie, sociale wetenschappen en biologie, om verbinding met elkaar te leggen?
  • Hoe kunnen we onderzoekers uit genoemde vakgebieden vertrouwd maken met biologisch geïnspireerde ontwerpen?

Vanuit het ‘groene dna’ van de drie hogescholen die dit lectoraat ondersteunen (Aeres Hogeschool Wageningen, Inholland Delft, Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL)), toont Mauro Gallo hoe de biomimicry-benadering een innovatieve tool kan zijn voor duurzame oplossingen in de agrifood sector.

Aanwezig zijn of via live stream volgen?

Geïnteresseerden zijn van harte welkom om bij deze openbare les aanwezig te zijn. De lezing is Engelstalig en is ook te volgen via een live stream. Meer informatie over de openbare les en de wijze van aanmelden is te vinden op: www.aereshogeschool.nl/mauro-gallo. Aanmelden kan tot 16 april a.s.