Hogeschool Van Hall Larenstein en Branchevereniging VHG werken samen aan doorstroom mbo-hbo

13-02-2018

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) en Branchevereniging VHG starten een pilot met een nieuwe deeltijd associate degree-opleiding Tuin- en Landschapsinrichting. Deze opleiding is bedoeld voor leerlingen die rechtstreeks vanuit mbo 4 komen. Donderdag 8 februari jongstleden vond er een informatiebijeenkomst over de opleiding plaats, waaraan een eerste groep van 15 geïnteresseerde leerlingen deelnam.

Voorheen konden leerlingen alleen instromen in de deeltijd hbo-opleiding als ze enkele jaren in de praktijk gewerkt hadden. In dit traject is plaats voor ambitieuze niveau 4-leerlingen die  zich binnen de groene sector verder willen ontwikkelen.

Leerbedrijf
Het bijzondere aan dit traject is dat de werkplek van de leerlingen een grote rol speelt. Ze voeren namelijk een deel van de praktijkopdrachten binnen het bedrijf uit. Er worden dan ook stevige eisen gesteld aan het leerbedrijf. Leerlingen en bedrijven zijn daarom afkomstig uit het project ‘Excellente scholen - Excellente leerbedrijven’, dat Branchevereniging VHG samen met zes mbo-scholen uitvoert.

Begeleiding
HVHL zal de deelnemende bedrijven en leerlingen extra begeleiden. Hiermee wordt ervoor gezorgd, dat beide partijen hun rol op een goede manier invullen en dat de combinatie van werken en leren versterkt wordt.

Unieke samenwerking
Branchevereniging VHG is trots op deze unieke samenwerking. Om deze te bekrachtigen, hebben voorzitter van College van bestuur van HVHL, Peter van Dongen en VHG-directeur Egbert Roozen de informatiebijeenkomst geopend.

Met deze pilot worden ambitieuze leerlingen voor de sector behouden, leveren de partijen een bijdrage aan de grote vraag naar middenkaderpersoneel en is weer een succesvolle samenwerking onderwijs-bedrijfsleven van start gegaan. De doorlopende leerlijn van vmbo naar mbo naar hbo is hiermee een feit.

Hogeschool Van Hall Larenstein en Branchevereniging VHG werken samen aan doorstroom mbo-hbo
Hogeschool Van Hall Larenstein en Branchevereniging VHG starten een pilot met een nieuwe deeltijd associate degree-opleiding Tuin- en Landschapsinrichting