Hoe vermindert de duurzaamste hogeschool haar 'footprint'?

16-04-2018

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) mag zich inmiddels de duurzaamste hogeschool van Nederland noemen. Onze studies, het onderzoek maar ook de bedrijfsvoering van onze hogeschool zijn maximaal gericht op het 'maken van duurzame stappen'. Over dat laatste lees je hier meer: hoe verminderen wij als organisatie onze 'footprint'?

Energie

HVHL streeft naar een jaarlijkse energiebesparing van minimaal 2%. Met de grootschalige verbouwingen van de locaties in Leeuwarden en Velp in de afgelopen twee jaar zijn ook energiebesparende maatregelen genomen Zo wordt bijvoorbeeld door het gebruik van LED-verlichting minder warmte geproduceerd, zorgen sensoren ervoor dat de verlichting alleen brandt wanneer er mensen in een ruimte aanwezig zijn, is de warmteregulatie verbeterd en zijn meerdere zonnepanelen geplaatst.

In Leeuwarden zijn het afgelopen jaar mooie resultaten gehaald; het elektriciteitsverbruik is 5,12% gedaald. Dit positieve resultaat is toe te schrijven aan onder meer het gebruik van zonnepanelen, de uitbreiding met led-verlichting en het optimaliseren van het GBS. Het gasverbruik is 18.480 m3 lager, d.i. 7,7% besparing.

In Velp is het energiegebruik nagenoeg hetzelfde gebleken, slechts 1.1% besparing. Dit in tegenstelling tot de verwachting dat door het gebruik van de zonnepanelen er een besparing van circa 55.000 kWh zou optreden Deze besparing staat in Velp ongeveer gelijk aan één maandverbruik elektriciteit. In 2018 zal het verbruik nader worden geanalyseerd. Het gasverbruik is wel beduidend minder, 10.836 m3 lager dan in 2016. Dit komt neer op een besparing van 5,6%.

Tabel 1: Energiegebruiken Van Hall Larenstein 2017
Tabel 1: Energiegebruiken Van Hall Larenstein 2017
Grafiek 1: Elektra- en Gasverbruik Van Hall Larenstein
Grafiek 1: Elektra- en Gasverbruik Van Hall Larenstein


Afval

In 2017 is 15,7% minder afval geproduceerd ten opzichte van 2016. In de afgelopen 4 jaar is het aantal kg per gebruiker afgenomen van 38,06 kg/pp naar 24,89 kg/pp. Hierbij kan nog worden opgemerkt dat het positieve effect feitelijk nog groter is doordat er tijdens en na de grootschalige verbouwing in Velp (2015) en in Leeuwarden (2016) er meer dan gemiddeld afval is geweest, a.g.v. nieuwe werkplekeisen (‘clean desk policy en beperkte opslagruimte per medewerker). In het Instellingsplan 2017-2021 is op het gebied van afval een reductiedoelstelling opgenomen van 10% ten opzichte van 2016. Deze reductiedoelstelling is in 2017 al ruimschoots behaald. De hogeschool blijft streven naar verdere reductie. Op dit moment zijn we daarvoor met partijen in gesprek om te onderzoeken waar mogelijkheden liggen om ons afval op circulaire wijze af te voeren.

Grafieken 2 en 3: Waterverbruik en afvalproductie


CO2-footprint

In Leeuwarden en Velp zijn de CO2-footprints berekent op basis van het energie- en waterverbruik. Dit resulteerde voor Leeuwarden in een netto CO2-uitstoot van 424 ton CO2 en Velp 339 ton CO2. In totaal bedraagt dit 763 ton CO2.

Figuur 1: CO2-stoot
Figuur 1: CO2-stoot


De gemiddelde Nederlander stoot 10 ton CO2 per jaar uit, dit is flink hoger dan de gemiddelde wereldburger die 3,4 ton CO2 uitstoot. 

Nieuwsgierig geworden naar je eigen impact op het klimaat? Bereken hier jouw CO2-footprint.

Wil jij mee helpen aan het verduurzamen van onze hogeschool of heb je een briljant idee om onze CO2-footprint naar beneden te brengen, dan komen we graag met je in contact.

CO2 footprint vestiging Leeuwarden Bekijk(pdf - 63kB)
CO2 footprint vestiging Velp Bekijk(pdf - 59kB)