Geslaagde European Dairy Week

23-05-2018

Afgelopen week waren Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) en Nordwin College in Leeuwarden gastheer voor ongeveer 100 studenten en 50 docenten uit meer dan 10 verschillende landen. De bijenkomst vond plaats onder auspiciën van EUROPEL (de Europese vereniging voor zuiveldocenten) en AEDIL (Europese vereniging voor leren en werken in de Europese zuivelindustrie).

Dinsdagavond kon de groep kennismaken tijdens teampresentaties en een kaas- en worst buffet, samengesteld uit meer dan 50 uit eigen regio meegebrachte kaas en vleessoorten.

Dairy Sensory Contest

Woensdag streden de studenten om het Europees kampioenschap beoordelen van zuivelproducten: vijf samples van zowel Goudse kaas, Emmental kaas, verse schapenkaas, melk en boter moesten elk worden beoordeeld op ongeveer 25 kenmerken. Ondertussen vergaderden de docenten over onderwijsprogramma’s en deelden hun ervaringen hierover. ’s Middags was er een rondwandeling, een bezoek aan het Fries Museum en een praamvaart door de Leeuwarder grachten georganiseerd.

Symposium en bedrijfsbezoeken

Donderdag was er een keuze moment: vooral docenten kozen voor het symposium, door de meest studenten werden kaasboerderijen De Gelder en De Deelen bezocht, en daarnaast Zuivelbedrijf Vreugdenhil in Scharsterbrug, Holiday Ice in St. Nicolaasga en Lamb Westen Meijer in Oosterbierum, zodat de groep een beeld kreeg van vooral de zuivelketen in Nederland. ’s Avonds een galadiner met prijsuitreiking en muziek en dans na.

Kaasmarkt

Vrijdag bezocht men de technolgoiehallen van onze instellingen en werden de meegebrachte kaas- en vleessoorten gepresenteerd aan het publiek in winkelcentrum Zaailand. Natuurlijk een perfecte aansluiting bij Leeuwarden culturele hoofdstad 2018, want zuivel en met name kaas is een belangrijk deel van de cultuur in onze provincie en zeker ook in andere Europese landen. Als afsluiting was er nog een rondvaart door de Alde Feanen bij Eernewoude.


Voldaan keerde de groep daarna huiswaarts!