Europees project verkleint kenniskloof bedrijven en leveranciers zuivelsector

29-01-2018

Hoe kunnen de kenniskloven tussen de leveranciers en bedrijven in de Europese zuivelsector verkleind worden? Met deze vraag gaan onderzoekers en studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) zich de komende twee jaar bezig houden in samenwerking met de Association of European Dairy Industry Learning (AEDIL), een netwerk van Europese stakeholders uit de zuivelsector. Het onderzoeksprojectproject van de AEDIL loopt over drie jaar en begint op dit moment aan het tweede jaar. Ook zal AEDIL in de week van 14 - 19 mei 2018 een bijeenkomst organiseren in Leeuwarden, waar de partijen zich o.a. zullen buigen over het onderzoek.

Doel van het project

De Europese zuivelsector verandert snel richting meer geconcentreerde en gespecialiseerde productie en de wereldwijde vraag naar zuivelproducten groeit. Deze situatie gaat gepaard met een aanbod in het onderwijs dat niet overal in Europa volledig is afgestemd op de vaardigheden die de arbeidsmarkt nodig heeft. Er bestaat een sterke en groeiende behoefte aan uitgebreide kennis over vaardigheidseisen en vaardighedenaanbod binnen de Europese zuivelsector. De algemene doelstelling van dit project is een sterkere Europese zuivelsector, waar de industrie en het onderwijs samenwerken om aan veranderende eisen en trends te voldoen. Het beoogde directe effect is om het zuivelonderwijs duurzame aanbevelingen te doen zodat kan worden voldaan aan de gevraagde vaardigheden op de arbeidsmarkt in de zuivelsector.

Het project bestaat uit vier hoofdfasen:

  1. ontwikkeling van een kader voor onderzoek naar de vaardigheidsbehoeften en aanbod in de zuivelsector,
  2. onderzoek in 13 landen,
  3. analyse van de verzamelde gegevens en
  4. aanbevelingen.

Dairy Valley

Omdat HVHL bekend een sterke positie binnen het zuivelonderwijs bezet en onderdeel uitmaakt van het Nederlandse zuivelnetwerk Dairy Valley, zijn zij de ideale partner voor AEDIL binnen dit Erasmus+ project. Doel van Dairy Valley is om verschillende initiatieven en partijen binnen de Nederlandse Agri- en Zuivelsector bij elkaar te brengen. De partijen hebben samen een plan van aanpak opgesteld om Dairy Valley te laten uitgroeien tot hét Zuivelhart van Nederland. Met dit netwerk en de daarin beschikbare kennis en vaardigheden kan een grote bijdrage aan dit Europese project geleverd worden en zal ook het netwerk van Dairy Valley zich verder uitbreiden.

Erasmus+ project

Dit project wordt medegefinancierd door het Erasmus+ programma 'Mapping skills, needs and supply in the European dairy sector' van de Europese Unie.