Aquaponics Potmarge: innovatieve voedselproductie dichtbij scholen

02-11-2018

De Aquaponicstribune bij de Potmarge is af. Deze tribune is mede ontworpen en gebouwd door hogeschoolstudenten. Reden voor een informeel feestje met initiatiefnemers, opdrachtgevers, ontwerpers, bouwers, buurtbewoners, studenten en docenten. Dit samenzijn vond plaats op woensdag 31 oktober van 16:00-21:00 uur en natuurlijk bij de tribune.

Aquaponics: teelt-systeem van de toekomst

Aquaponics is een methode om voedsel te verbouwen, waarbij conventionele aquacultuur (het kweken van waterdieren zoals kreeften, vissen en weekdieren) op een symbiotische manier gecombineerd wordt met hydrocultuur (het kweken van planten). De dieren die leven  in een grote tank zorgen voor de bemesting van het water. Dit water wordt vervolgens  naar growbeds met planten gepompt. De planten nemen de voedingstoffen op uit het water en dit schone water gaat vervolgens terug en de waterdieren. Zo ontstaat er een kringloop van water en van nutriënten en gaat er hiervan dus heel weinig verloren in een aquaponics systeem.
Aquaponics biedt mooie kansen voor voedselproductie in steden.

Het project bij de Potmarge laat zien dat het mogelijk is om op vervuilde industriële gronden eetbare kruiden en vruchten te produceren door middel van Aquaponics, omdat je geen a  grond gebruikt voor de teelt. Ook is Aquaponics bestand tegen lange periodes van droogte, iets waar we mogelijk in de toekomst meer mee te maken krijgen vanwege klimaatveranderingen.

Realisatie project

Het project is mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creative Industrie en door de gemeente Leeuwarden. De initiatiefnemers van dit project zijn architect Alex van de Beld en bouwkundige Anne Makkink in samenwerking met Ingenieursbureau Van der Veen.

Het bedrijf Aquafutura BV heeft het aquaponicssysteem in de tribune aangelegd. Het systeem werkt geheel autonoom:

  • Elektriciteit nodig voor de pomp wordt opgewekt door middel van zonnepanelen en opgeslagen in een grote accu voor de minder zonnige dagen.
  • Water nodig voor de vissen en planten is verkregen door regenwater op te vangen vanaf de tribune.

Pumpkin party

De feestelijke bijeenkomst in Halloweenstijl was mede georganiseerd door de studenten van de minor Feeding our Planet van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL). In totaal zijn er rond de 25 belangstellenden geweest.

Meer informatie binnen HVHL over aquaponicstribune Potmarge is te verkrijgen via Eric de Bruin, lector Biobased proteins. ([email protected])