“Maverick” komt in Leeuwarden studeren

06-03-2018

Sinds kort is de nieuwe campagne Leeuwarden Student City van start gegaan. De campagne wil de zichtbaarheid van Leeuwarden als dé studentenstad, met ruim 23.000 studenten uit 70 landen wereldwijd, een impuls geven. Een van de belangrijkste doelen van de campagne is Leeuwarden nog aantrekkelijker, zichtbaarder en vindbaarder te maken voor (inter)nationale studenten. Want los van een breed aanbod van hoger onderwijsinstellingen (Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL), NHL Stenden Hogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân) met een groot aanbod aan opleidingen, is het voor studenten goed toeven in Leeuwarden.


Het uitgangspunt van de campagne is dat Leeuwarden bij uitstek de stad is voor studenten die hun eigen weg kiezen. Het is de stad voor onafhankelijk denkende studenten, ook wel in marketingjargon als “Maverick” aangemerkt. Dit wordt in Leeuwarden gestimuleerd doordat ‘eigenzinnigheid’ en de ‘open gemeenschap’ (iepen mienskip) verankerd zijn in de Friese cultuur. Hiermee sluit de campagne naadloos aan bij het thema van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.

De campagne stopt echter niet in 2018, maar loopt voor lange tijd. Om recht te doen aan de stad en de studenten is gekozen voor de eigenzinnige pay-off: ”Independent by nature”.

Celebrate independence

Om mensen te laten ervaren hoe het is om in Leeuwarden te studeren, worden studenten ingezet; zij vormen het hart van de campagne. Via vlogs, blogs en updates op social media laten zij zien wie ze zijn en waar ze voor staan. Ze delen opvattingen, geven inzicht in het leven en studeren in Leeuwarden en laten zien wat Leeuwarden te bieden heeft en bijzonder maakt. “Celebrate indepedence!”

De studenten zelf vertegenwoordigen Leeuwarden Student City. Zij zijn de ambassadeurs, zij zijn: “de Independents” Op de website www.leeuwardenstudentcity.com kan men kennismaken met deze independents. Naast het inzicht dat ze geven in hun studentenleven zijn zij tevens vraagbaak voor potentiële studenten.

Voor deze campagne hebben Stichting Leeuwarden Studiestad, HVHL, NHL Stenden Hogeschool, Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân en gemeente Leeuwarden de handen ineengeslagen. Behalve bovengenoemde partijen wordt de campagne ook ondersteund door de kennisinstellingen die het Hoger Onderwijsakkoord Fryslân hebben ondertekend. Hiermee onderstrepen ook Tresoar, Waddenacademie, Dairy Campus, Wageningen University & Research, Universiteit Twente, Fryske Akademy, Medisch Centrum Leeuwarden, Wetsus en Hanzehogeschool Groningen het belang van Leeuwarden als studentenstad.