Veel interesse informatiedag Dare Dairy

08-02-2017

Do you Dare Dairy? Dat was de vraag die afgelopen vrijdag werd gesteld aan de 150 deelnemers die op het evenement Dare Dairy waren afgekomen in Leeuwarden. Deze speciale inspiratiedag was bedoeld om scholieren te laten zien wat een opleiding in de zuivel- en voedingsmiddelentechnologie inhoudt en wat je daarna met je diploma kunt in de industrie. De leerlingen volgden een route per fiets of bus door Leeuwarden om kennis te maken met de stad en op verschillende locaties te worden geïnspireerd over het vakgebied door verschillende bedrijven. Dare Dairy werd georganiseerd door o.a. Life Sciences & Technology en MBO Life Sciences, wederom een mooie samenwerking tussen mbo en hbo.

“We hebben vandaag de scholieren een kijkje in het vakgebied gegeven en veel van hen zijn enthousiast over de mogelijkheden. Leeuwarden staat hoog aangeschreven als waterstad, maar is ook dé zuivelstudiestad van Nederland en dat kunnen we op deze wijze laten zien”, vertelt Han Zuidema, programmamanager Food & Dairy aan Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL).

Trots op Nederland als zuivelland

De dag startte met een informatiemarkt waarbij de opleidingen van o.a. LS&T en MBO Life Sciences zichzelf presenteerden, samen met een aantal bedrijven uit de sector. In het auditorium was daarna de verrassende Dare Dairy Talkshow die gepresenteerd werd door Marijke Roskam en Joey Hereman. Aan tafel zaten studenten die nu een zuivelstudie volgen. Daarbij schoven verschillende andere tafelgasten aan. Johannes Kramer, Gedeputeerde van de Provincie Fryslân, benadrukte dat Nederland toonaangevend is in zuivel, maar dat we dat zelf soms vergeten. In Azië worden we als Nederland juist geroemd om onze hoge kwaliteit zuivel. Er is heel veel kennis en onderzoek nodig om die positie te behouden, benadrukte de Gedeputeerde. Wendy Zuidema-Haans (directeur Food & Dairy en LS&T bij HVHL / NHL Hogeschool) en Ton Stierhout (voorzitter College van Bestuur Nordwin College) benadrukten als opleiders ook het belang van hun gemotiveerde studenten. Door hun betrokkenheid en inzet liggen er grote kansen in de toekomst. Beide scholen hebben betrokken docenten die met enthousiasme scholieren nieuwsgierig maken voor het vak. Lector Peter de Jong (Zuivelprocestechnologie, LS&T) bevestigde dit door aan te geven dat het vakgebied zuivel voorop loopt op het gebied van technologische ontwikkelingen. Wanneer je een gedegen zuivelopleiding hebt gevolgd, kun je overal terecht.

Mooie kansen in een mooi vakgebied

Mooi voorbeeld daarvan is Jelmer Stoffelsma, die namens Berghof Membranes Tech aan de talkshowtafel zat. Hij studeerde eerst aan het Nordwin College en daarna bij HVHL en werkt nu met veel plezier in de membraamtechnologie. Dirk Lodewijk, directeur Koopmans Meel, bevestigt ook het belang van betrokken studenten bij de praktijk. Als stagiair ben je meteen onderdeel van het proces en werk je mee aan innovaties. De laatste ondernemer aan tafel was Bart Hakbijl, operationeel directeur van Holiday Ice. Ook in dat bedrijf is er een continue onderzoek naar het ontwikkelen van voedingsmiddelen met een eigen proeffabriek. Juist doordat er ook tijdens de zuivelopleidingen al veel aan praktijklessen zijn, is de aansluiting met het bedrijfsleven er goed.

Interesse gewekt

Na de talkshow gingen de scholieren op pad naar verschillende bedrijven via ingedeelde routes per fiets of bus. De routes gingen onder meer langs de Dairy Campus, Friesland Campina, Ausnutria Hyproca, A-ware, Koopmans Meel, CVR, Melkveehouder Jouke Kalma , 3AGRO Advies, Fitaal Studie, Food, Health & Safety en de Voedingsmiddelen Technologie Hal voor diverse presentaties en proefjes. De reacties tijdens Dare Dairy waren positief. Deelnemers hebben een beter beeld bij de opleidingen en de mogelijkheden en dat was precies de bedoeling. “Via een decaan hoorde ik over de dag en ik weet nog niet precies wat ik wil. Dus het is leuk om zo’n dag mee te maken en te kijken wat er allemaal kan tijdens en na de opleiding. Ik weet nu eigenlijk wel zeker dat ik voor MBO Life Sciences ga”, aldus Sander de Weerd die in het examenjaar van het VBMO zit.  Ook voor Marissa Klaver was de dag nuttig en leuk: “Ik zit in Havo 5 en ken wel wat mensen die op deze school zitten, maar zelf twijfel ik nog tussen twee studies. Na een bezoek aan de Open Dag was deze dag erg leuk voor een beter beeld en extra informatie. Ik vind vooral de Dairy Campus echt een mooie plek”. 

Dare Dairy is een initiatief van LS&T Leeuwarden, MBO Life Sciences, HVHL, Nordwin College en Provincie Fryslân. De inspiratiedag werd mede mogelijk gemaakt door de Provincie Fryslân en DairyChain. Meer informatie over Dare Dairy op de www.daredairy.nl.