Wortelpruik ontaarde boom komt weer vrij te hangen

13-04-2017

Half juli 2016 ging bij Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) in Velp een uniek en innovatief kunstproject van start: het ontaarden van een boom. Op initiatief van kunstenaar Daan van Geijlswijk en docent Freek Rurup werd een volgroeide plataan ontdaan van alle grond en met z’n wortelpruik twee meter boven de aarde in een stalen constructie gehangen. Afgelopen november begon de plataan aan z’n winterslaap en werd er een bak met zand om de wortels geplaatst. Donderdag 13 april krijgt het unieke project een vervolg en wordt de winterbescherming weer verwijderd. Uit een sneak preview bleek dat er alweer jonge worteltjes zijn gegroeid, van enkele centimeters lang. Een goede start van het voorjaar dus.

Donderdag rond 12.00 uur zal een begin worden gemaakt met het verwijderen van de bekisting en het wegspoelen van het zand tussen de wortels.  Om 16.00 uur wordt vervolgens de start van het nieuwe groeiseizoen officieel ingeluid door de beregening van de wortelpruik weer in werking te stellen. Een intervalschakeling zorgt er voor dat er dit seizoen minder water zal worden verbruikt. Een nog aan te leggen goot moet er voor gaan zorgen dat het afstromende water sneller door de bodem wordt opgenomen.

Ter ere van het ontaarden van de plataan wordt er – aansluitend aan de officiële start - door Daan van Geijlswijk, Freek Rurup en studentenvereniging Arboricultura een ‘Heidens Lentefeest’ georganiseerd. Van Geijlswijk: “Wat een lentefeest met ontaarding te maken heeft? Heel lang geleden, in heidense tijden, waren mensen veel meer geaard dan nu. Ze leefden in een cyclische tijd zonder lange termijndoelen. Mensen leefden met de seizoenen en de natuur, en vierden de jaargetijden met feesten en tradities. Het Heidens Lentefeest brengt ons even terug naar die tijd, met de spelen en tradities van toen.”

Studenten en medewerkers zijn van harte welkom om de officiële opening en het daaropvolgende lentefeest bij te wonen. Meer informatie over het project Ontaarde boom is te vinden op: www.ontaardeboom.nl.          

Ontaarde boom met ijs aan de wortels

Trefwoorden: