Vismigratie in de Eems

02-03-2017

Samenwerking tussen Van Hall Larenstein en partners

Afgelopen zaterdag hebben Peter Paul Schollema (waterschap Hunze en Aa’s) en Jeroen Huisman (Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL)) in het gemaal Knock voorlichting mogen geven aan voor vrijwilligers van de BVO – Ost Friesland (hengelvereniging) over vismigratie, onderzoek en het werken met vrijwilligers. Aanwezig waren vele Duitse vrijwilligers alsmede Duitse en Nederlandse studenten, zij zullen gezamenlijk rondom de Eems gaan monitoren. Daarnaast waren er vertegenwoordigers van de NLWKN, LAVES en de Landessportfishereiverband Niedersachsen.

Aanleiding voor de bijeenkomst was de start van het onderzoek maar ook het feit dat in het gemaal Knock (Duitse zijde van de Eems nabij Delfzijl) een vispassage wordt aangelegd. Deze vispassage zal binnenkort worden onderzocht op 'Nederlandse wijze'. HVHL en het waterschap hebben onze werkwijze en protocollen, in samenwerking met de NLWKN, vertaald zodat deze ook bruikbaar zijn in Duitsland. Al met al een geslaagde dag waar de mogelijkheden om verder samen te werken volop zijn besproken. Nu hopen we op een mooi monitoringsseizoen en mooie resultaten. In ieder geval is de eerste glasaal 1 maart bij Roptazijl gevangen!

Diverse Duitse media, waaronder Ostfriesische Nachrichten, besteedden aandacht aan het project.