Van Hall Larenstein wint prijsvraag inkomende handelsmissies Provincie Fryslân

24-05-2017

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) heeft gisteren, in het kader van CH2018, 1 van de 5 prijzen gewonnen voor het organiseren van een inkomende handelsmissie van de Provincie Fryslân. Er waren in totaal 17 inzendingen.

De paardensector in China groeit exponentieel. Echter de infrastructuur op het terrein van voeding, verzorging, gezondheid en gerelateerde opleidingen in China blijft achter. Vandaar het initiatief van VHL en Nordwin College om samen met de bedrijven VDL-Stud en Henswoude een handelsmissie te gaan organiseren voor het onderwijs en bedrijfsleven in de hippische sector in China. De bedoeling is om zo te onderzoeken of er, door gezamenlijk op te trekken en onze Chinese netwerken te delen, voor zowel onderwijs als bedrijfsleven nieuwe kansen gecreëerd kunnen worden.

Behalve match making, speed dating en bedrijfsbezoeken, wordt er voor de leden van de handelsmissie een symposium georganiseerd: “From Semen to Olympics” en wordt het CH2018-evenement de “Stormruiter” bezocht.

Met 15 bedrijven en organisaties uit de hippische sector in Friesland wordt voorafgaand aan het bezoek onderzocht of er een samenhangend aanbod van advies, aanschaf, verzorging, gezondheid, transport, educatie en nazorg ontwikkeld kan worden. Door gezamenlijk op te trekken en met een totaal aanbod te komen, kunnen wij ons onderscheiden t.o.v. het aanbod uit andere landen, zo kunnen de kansen voor handel voor alle betrokkenen verbeterd worden.

Ook studenten gaan een rol spelen in de voorbereiding en uitvoering o.a. door samen met de bedrijven instructie- en voorlichtingsfilmpjes te maken, die online beschikbaar komen via Facebook en WeChat.
Dit alles met als hopelijk resultaat een vergrote instroom in de hippische opleidingen van VHL en Nordwin, meer tailormade courses, en hippische onderzoeksprojecten samen en voor de Chinese partners. En natuurlijk meer handel voor de Friese bedrijven.

Mw. Dina Boonstra, algemeen directeur van de NDC-mediagroep, gaat vanuit de jury het proces volgen en ondersteunen.

Meer informatie over deze handelsmissie is te verkrijgen bij Jannie van der Luit.

Trefwoorden: