Van Hall Larenstein ondertekent samenwerkingsovereenkomst onderzoek De Slufter

04-04-2017

Afgelopen maandag 3 april jl. ondertekenden afgevaardigden van Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de Vrij Universiteit en Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) op Texel een samenwerkingsovereenkomst. Dit convenant onderstreept de meerjarige samenwerking om onderzoek en opleiding van de vier betrokken partijen in de Slufter op Texel te combineren voor het verbreden van de kennis van het Sluftersysteem.

Jaarlijks voeren groepen studenten een veldpracticum uit om de werking van het bijzondere gebied De Slufter in Nationaal Park Duinen van Texel beter te begrijpen. Een beter begrip van het gebied helpt Staatsbosbeheer en het Hoogheemraadschap om in te kunnen spelen op nieuwe inzichten in bijvoorbeeld klimaatverandering of menselijk handelen. Denk hierbij aan zeespiegelstijging of het ingrijpen in de Sluftermonding voor waterveiligheid.  De veldpractica staan gepland voor begin april (Vrije Universiteit) en eind juni (HVHL) van dit jaar.

De Slufter natuurlijker?

De uitkomsten van de onderzoeken worden ook betrokken bij de besluitvorming over toekomstige ingrepen in de monding van De Slufter. Om de veiligheid van de zeewering te waarborgen is de Slufterkreek regelmatig verlegd om de opening tussen de duinen beperkt te houden. Wat een natuurlijker verloop van de kreek voor de natuur en de waterveiligheid in dit bijzondere gebied kan betekenen is één van de vragen waar het Hoogheemraadschap en Staatsbosbeheer het antwoord op zoeken.

De Slufter

De Slufter is een bijzonder natuurgebied omdat hier de inpoldering van het strand in 1855 door de aanleg van een stuifdijk is mislukt. Zeewater heeft via een doorgang in deze stuifdijk toegang tot de hele grote duinvallei achter de stuifdijk. Eb en vloed hebben hier dagelijks invloed op de planten en dieren in het gebied. Bij storm kan er zelfs tijdelijk een binnenzee van ruim 300ha ontstaan.

Van Hall Larenstein ondertekent samenwerkingsovereenkomst onderzoek De Slufter