Onderzoeksresultaten: suikerconsumptie basisschoolkinderen

25-09-2017

Laurens Coppens, student Voedingsmiddelentechnologie, heeft de resultaten gepresenteerd van ruim een jaar onderzoek naar de effecten van sporten en suikerconsumptie door basisschoolleerlingen op de gehaltes van versuikerde eiwitten (AGE’s) in de huid van de onderarm. Dat een uur sporten per dag de suikerconsumptie van basisschoolkinderen compenseert, is een van de belangrijke conclusies die blijkt uit de resultaten van het onderzoek. Coppens voerde het onderzoek uit in opdracht van het lectoraat Food Health & Safety.

Onderzoek op basisscholen Leeuwarden

Meer dan honderd kinderen van twee basisscholen uit Leeuwarden hebben meegedaan aan het onderzoek en zijn uitvoerig getest op hun eet- en beweeggedrag. Het onderzoek laat zien dat vooral suiker uit frisdrank, limonade, vruchtensappen en gezoete melkdranken de AGE score doen stijgen. Hierdoor kan in theorie het risico op diabetes en welvaartsziekten worden verhoogd. Tevens laat het onderzoek zien dat regelmatig sporten (twee keer per week schoolgymnastiek plus buitenschoolse sportbeoefening) de negatieve effecten van een verhoogde suikerconsumptie op de AGE-score kan compenseren. Opmerkelijk is dat kinderen met een lage suikerconsumptie en een hoge lichaamsactiviteit (dagelijks school gymnastiek en aanvullend nog buitenschools sporten) niet een betere AGE score lieten zien.

AGE’s meten

Hoge concentraties AGE’s in de huid worden gezien als een belangrijk waarschuwingssignaal voor het ontstaan van diabetes type 2. AGE’s worden in het lichaam langzaam gevormd en zijn een normaal onderdeel van het verouderingsproces, maar bouwen versneld op bij een ongezonde leefstijl rijk aan koolhydraten en zittend gedrag. Deze AGE’s kunnen gemakkelijk in de huid van de onderarm worden gemeten met behulp van de AGE Reader (Diagnoptics, Groningen). Het apparaat wordt regelmatig gebruikt voor een risico inschatting bij volwassenen of het controleren van diabetespatiënten. Uit het onderzoek van Laurens blijkt dat de AGE Reader ook een gemakkelijk instrument is om de levensstijl van kinderen te beoordelen.

Suiker op scholen

Recentelijk is de discussie weer opgelaaid over het wel of niet toestaan van gezoete dranken op scholen. Volgens het onderzoek van Laurens moet in die discussie de factor lichaamsbeweging een belangrijke rol spelen. Een uurtje per dag compenseert al veel. De AGE Reader biedt scholen de mogelijkheid om snel inzicht te krijgen in hun sportbeleid t.o.v. de suiker consumpties van de leerlingen.