Unieke samenwerking mbo-hbo voor Onderwaterdronepiloot

12-01-2017

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) en MBO Life Sciences starten binnenkort met de module Onderwaterdronepiloot. Hbo-studenten van de opleiding Milieukunde aan HVHL kunnen vanaf april deelnemen aan de hbo-module. Hierbij zetten zij de drone in om data te verzamelen over bijvoorbeeld de waterkwaliteit in bepaalde gebieden. Derdejaars studenten Milieu-onderzoeker van MBO Life Sciences leren hoe een onderwaterdrone werkt en wat ze ermee kunnen doen. Naast de theorie is er ook ruimte voor praktijk. Tijdens velddagen gaan studenten echt met de drone aan de slag. Voor de zomervakantie is hiervoor reeds een samenwerking gestart met Wetterskip Fryslân. Zo zetten ze de drone in bij zichtinspecties van kades en doen de studenten onderzoek naar de ecologie en waterkwaliteit. Studenten moeten naast de basisvaardigheden voor het gebruik van de onderwaterdrones een meetplan maken, data verzamelen en analyseren. 

Onderwaterdrones zullen in de toekomst steeds vaker worden ingezet bij watergerelateerde onderzoeksprojecten. Voor HVHL en MBO Life Sciences reden om dit studiejaar een opleiding voor het besturen van drones aan te bieden. Uniek is de samenwerking tussen mbo en hbo. Leo Bentvelzen is als docent verbonden aan de hbo-bacheloropleiding Milieukunde: ”De studenten kunnen elkaar goed aanvullen en leren op en met verschillende niveaus en specialisaties samen te werken. De mbo’er verzamelt data en doet veldonderzoek; de hbo-er analyseert en interpreteert de data en vertaalt deze in onderhoudsplannen voor bijvoorbeeld waterschappen en drinkwatermaatschappijen.”

Type drones

De studenten werken met twee typen onderwaterdrones. De stabiele drone (met het uiterlijk van een minionderzeeër) wordt met name gebruikt voor het bepalen van de waterkwaliteit door middel van diverse sensoren. Deze drone meet frequent (vaak elke 10 seconden) de volgende parameters: zuurstof, temperatuur, nitraat en geleidbaarheid. De 8 kilo zware drone is gemaakt van kunststof en 75 centimeter lang. De drone is geschikt om op specifieke onderzoekslocaties stabiele waterkwaliteitsmetingen uit te voeren zonder dat de bewegingen van de drone de metingen kunnen beïnvloeden. Het tweede type drone is kleiner en wendbaarder. Deze drone maakt videobeelden van de ecologische toestand op grote diepte. Hiervoor kunnen op de drone naast sensoren ook duiklampen en camera’s worden bevestigd.

Betrokken partijen

Op initiatief van het Lectoraat Duurzame Watersystemen van HVHL wordt de opleiding vormgegeven in nauwe samenwerking met MBO Life Sciences, die de opleiding op mbo-niveau ontwikkelen en uitvoeren. Daarnaast is Indymo als leverancier betrokken en is het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water (CIV Water) verantwoordelijk voor de leiding van het project.