Uitnodiging inauguratie Dr. Ir. Astrid Manhoudt

07-04-2017

Samen werken en leren in praktijk, onderwijs en onderzoek

Ter gelegenheid van de inauguratie van Astrid Manhoudt vindt op Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) het symposium ‘Boeren met weidevogels - samen werken en leren in praktijk, onderwijs en onderzoek’ plaats.

Astrid Manhoudt is lector Weidevogels bij HVHL en bestudeert de weidevogels vanuit de boerenpraktijk. Centraal in het lectoraat staan de verbetering van het weidevogelbeheer in de praktijk, het efficiënt en effectief organiseren van de monitoring en het ontwikkelen van verdienmodellen voor de landbouw. Daarnaast is er al veel kennis beschikbaar over het weidevogelbeheer bij universiteiten, terreinbeheerders maar ook bij de agrarisch collectieven. De onderlinge kennisuitwisseling is vaak beperkt door het ontbreken van een gemeenschappelijke taal, een vertaling naar de praktijk of onderlinge afstemming. Het lectoraat Weidevogels zet zich in om beheer, inrichting en monitoring voor de bescherming van weidevogels duurzaam en effectief te verankeren in de melkveehouderij, de agrarisch collectieven en het onderwijs door middel van het samen werken en leren in praktijk, onderwijs en onderzoek.

Astrid Manhoudt combineert sinds mei 2016 haar functie als beleidsmedewerker BoerenNatuur.nl met die van lector Weidevogels bij HVHL. Hierdoor komen praktijk, onderwijs en onderzoek perfect samen in het lectoraat.

Programma

Woensdag 10 mei 2017, Auditorium, HVHL, locatie Leeuwarden

12.30 uur    Ontvangst met koffie en thee
13.00 uur   Opening
    Door dagvoorzitter Tjalling Huisman
13.05 uur   Behoud van onze nationale vogel: de grutto
    Door Albert Beintema, auteur van 'De grutto'
13.30 uur   Goed boeren met weidevogels, 70 ha, 110 melkkoeien, 25 schapen,
    50 span grutto's en 100 broedparen weidevogels
    Door Thom Miedema, melkveehouder
14.00 uur   Workshops, vrije keuze uit een van de vijf workshops:
    1. Verdienstelijke natuur -  Ir. Theo Vogelenzang en Dr. Ir. Nico Polman, 
        Wageningen University and Research &
        Mr. Ir. Jan Hania en Ir. Cor Kwakernaak, HVHL
    2. Precisielandbouw voor weidevogels -  Jelmer van Belle MSc, HVHL
    3. Koeien en kruiden expertmeeting - Anne Jansma MSc, HVHL
    4. Hoe wordt de melkveehouderij natuurinclusief? - Prof. Dr. Hens Runhaar,
        Wageningen University and Research
    5. De toolbox van een gebiedscoördinator - Evie Vinken MSc,
        Vereniging Noardlike Fryske Wâlden
15.00 uur   Pauze
15.20 uur   Terugkoppeling uit de workshops
15.45 uur   Boeren met weidevogels
    Inauguratie Dr. Ir. Astrid Manhoudt
16.30 uur   Slotwoord
16.35 uur   Receptie

 

Meld je nu aan! klik hier

Let op: aanmelden kan t/m vrijdag 5 mei a.s.

De officiële uitnodiging Bekijk hier(pdf - 257kB)