Tweede Kamerlid Harry van der Molen neemt letterlijk ‘kijkje in de keuken’

13-06-2017

Terwijl de formatie druk in verkennende gesprekken zit waarbij onderwijs nog weinig in beeld is geweest, gaat de dagelijkse gang van zaken voor Kamerleden gewoon door. Tweede Kamerlid en woordvoerder hoger onderwijs Harry van der Molen bracht vrijdag een werkbezoek aan Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) in Leeuwarden. Hij liet zich met grote interesse bijpraten over het nieuw op te zetten FACT (Food Application Center for Technology), het nieuwe innovatiecentrum voor voedseltechnologie bij HVHL, Life Sciences and Technology en MBO Life Sciences. 


Tijdens een uitgebreide rondleiding door de school bezocht Van der Molen het Water Applicatie Centrum, het speciale Forensic Sciences laboratorium en de huidige voedingsmiddelenhallen. Aan de hand van het huidige laboratorium is de opzet van het nieuw te bouwen FACT uiteengezet.  “Bij de bouw van het FACT wordt gekozen voor een open constructie,” vertelt domeindirecteur Food and Dairy Wendy Zuidema-Haans, “waardoor er eenvoudig goed overzicht te creëren is.”

Over het FACT

Binnen het FACT werkt de totale voedingskolom samen. Met Nordwin, het Friesland College, NHL en HVHL werkt een breed pallet aan onderwijs binnen het FACT. Dit vraagt ook een zeer uitgebreide en hoogwaardige selectie aan laboratoriumvoorzieningen. Daarnaast wordt ook samengewerkt met onderzoek en het MBK. “Op dusdanig grootschalige wijze en met laboratoriumvoorzieningen van dit hoge niveau is dat uniek in Nederland,” vertelt Diane Keizer-Mastenbroek van het college van bestuur van HVHL. “We merken dat het onderwijs als onpartijdige niet-commerciële partij en hele goede partner is voor het MKB. Gezamenlijk kunnen we innovatieve onderzoeken uitvoeren. Binnen HVHL is zowel de totale keten rond bodem, water en voedsel aanwezig. Dat is uniek en een trots voor Friesland!”

Tijdens het werkbezoek kwam naast het FACT een zeer uitgebreide reeks aan onderwerpen aan bod. De duurzame voedingsmiddelenindustrie, het belang van biodiversiteit en de stimulerende rol die de overheid daarin heeft, de positie van groen onderwijs en onderzoek, internationale ontwikkelingen, Engels als voertaal in het Hbo, nieuwe ontwikkelingen rondom Associate degrees en innovaties in het onderwijs.