Studenten Forensic Sciences oefenen praktijk met politie en acteurs

29-03-2017

Voor studenten van Forensic Sciences (Biotechnologie) was het dinsdag een bijzonder spannende dag. Toen vond namelijk op een afgesloten locatie, beschikbaar gesteld door Nordwin College, in Leeuwarden weer de Praktijkoefening Plaats Incident (POPI) plaats. Tijdens deze oefening, in samenwerking met de politie en acteurs van Theatersportvereniging Noordsterren, werden situaties nagebootst waar de Forensische studenten tijdens hun werk mee te maken kunnen krijgen. “Het is geen toetsmoment, maar een uitgebreide oefening: we laten studenten op een realistische manier een gecompliceerde situatie oefenen tijdens een onderzoek”, vertelt docent Patrick Vandermeiren.


Verschillende casussen

Theatersportvereniging Noordsterren stelde een aantal acteurs beschikbaar die een breed scala aan casussen naspeelden. Zo werd er bijvoorbeeld door studenten een fictief gesprek gevoerd met twee ontslagen medewerkers van een groothandel, die verdacht worden van vernieling en inbraak. Opdracht voor de studenten was om onderzoek te doen naar de betrokkenheid van beide werknemers bij genoemde feiten. De studenten namen een stuk tapijt over voor DNA-analyse en in een interview moesten zij aan de betrokken werknemers vragen vrijwillig DNA af te staan voor vergelijkingsonderzoek.

Een andere casus speelde zich af op een school. De hoofdconciërge van de onderwijsinstelling had tijdens het leegmaken van de voormalige werkplaats van een collega voorwerpen aangetroffen die volgens hem gerelateerd zouden kunnen worden aan handel in verdovende middelen. De werkplaats was tot voor kort het exclusieve werkterrein van de hulpconciërge, die op dat moment voor onbepaalde tijd ziek thuis zat. De directeur schakelde een particulier onderzoeksbureau (de studenten) in met de vraag om het instellen van onderzoek naar betrokkenheid van de hulpconciërge bij feiten van drugshandel binnen de school.

Bij deze voorbeelden en de andere cases werd op een zeker moment de politie ingeschakeld, die op hun beurt ook weer een aantal agenten in opleiding mee hadden genomen. Hierdoor konden alle partijen van elkaar leren en was er sprake van gezonde interactie en een mooie samenwerking tussen de verschillende partijen.


Oude bekende bij politie

Leuke bijkomstigheid aan de aanwezigheid van het politieteam was de terugkeer van een oude bekende: alumnus Simone van der Wal, die in 2012 is afgestudeerd aan Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) in de richting Forensic Sciences. “Op dit moment ben ik in opleiding als politiekundige bij Politie Nederland”, vertelt Simone. “Tijdens mijn opleiding Forensic Sciences heb ik veel stagegelopen bij de forensische opsporing Noord Nederland in Assen. Op dat moment vond ik dat onwijs interessant en daar heb ik heel veel van geleerd, maar daarna heb ik twee jaar op eigen initiatief met de politie in Amsterdam meegelopen.” Hier kwam Simone erachter dat het werken als agent op straat toch net iets beter bij haar paste. “Maar forensisch werk vind ik ook nog steeds erg interessant en de opgedane kennis komt nog steeds erg van pas!”

Deze POPI-dag was een afsluitend onderdeel van de tweedejaarsmodule Particulier Forensisch Onderzoek. Aan de dag werkten zeventien studenten, vijf politiemensen, zeven acteurs en vijf docenten aan in totaal vier uitgewerkte casussen. Speciale dank gaat uit naar politie Drachten, Theatersportvereniging Noordsterren en Nordwin College.