Startup wint internationale innovatie award dierenwelzijn

13-09-2017

Van Hall Larenstein en Aeres Hogeschool onderzoeken mogelijkheden Black Soldier Fly in pluimveehouderij


De startup Wadudu insecten centrum heeft in samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) en Aeres Hogeschool de WAFL innovation award gewonnen. WAFL is een internationaal congres van bedrijfsleven en wetenschappers waar dierenwelzijn op agrarische bedrijven en ketenniveau centraal staat. De hogescholen onderzoeken samen met Wadudu insecten centrum de mogelijkheden om Black Soldier Flies te kweken op reststromen in pluimveestallen. Vervolgens worden de larven ingezet als voer en afleidingsmateriaal voor kippen.

De aandacht voor het gebruik van insecten als grondstof in diervoeders neemt toe. Eiwit uit insecten kan als vervanging dienen voor sojaboonproducten uit Latijns Amerika, en is daarmee een duurzamere diervoedergrondstof (lokale productie). De huidige wetgeving laat het voeren van insecten aan pluimvee beperkt toe: alleen levende insecten en vetextracten zijn toegestaan.

Voedselverrijking

De inzet van de voedseldieren Black Soldier Fly kent een aantal belangrijke voordelen voor de pluimveehouderij. Pluimveebedrijven kunnen hun reststromen verwerken tot een hoogwaardige grondstof. Het zal daarnaast een positief effect hebben op gedrag en welzijn. De larven kunnen namelijk ook als voedselverrijking dienen. Dit is interessant met het oog op het naderende snavelbehandelverbod per september 2018. De hennen zijn door het zoeken en pikken naar larven langer met eten bezig, waardoor de kans op ongewenst gedrag zoals verenpikken afneemt. Ook bevatten de voedseldieren chitine, die de gezondheid en weerbaarheid van pluimvee vergroten. Als laatste is er een verminderde ammoniakuitstoot door drogere mest in de stal.

Nieuw onderzoek

Momenteel wordt er een verkennend onderzoek uitgevoerd in een van de pluimveestallen van het Aeres Praktijkcentrum Dronten. De eerste resultaten zijn gepresenteerd. Binnenkort zal er verder onderzoek plaats vinden in de nieuwe stal (1.000 kippen) van het Aeres Praktijkcentrum.

Het onderzoek in opdracht van Wadudu insecten centrum is tot stand gekomen en wordt onder andere gefinancierd door Center of Expertise Agrodier. Dit samenwerkingsverband van groene hogescholen in Nederland heeft tot doel om toegepast onderzoek te stimuleren. Praktisch wordt dit gedaan door het bij elkaar brengen van hogescholen en ondernemers en het medefinancieren van het onderzoek. Vanuit HVHL is onderzoeker Marko Ruis betrokken.

Janmar Katoele (rechts) neemt de prijs in ontvangst