Stagiaires op St. Maarten en St. Eustatius veilig

08-09-2017

Orkaan Irma heeft veel schade aangericht op de Bovenwindse eilanden. Gisterochtend is dan ook direct contact gezocht met alle 5 stagiaires die zich in het getroffen gebied bevinden. Vier studenten bevinden zich op St Maarten en één op St. Eustatius. Zij volgen allemaal de studie Kust- en Zeemanagement. Ook met de ouders van de studenten is contact gezocht.

Met twee Duitse studenten op St. Maarten kregen we vrij snel contact. Zij waren beiden veilig, maar kregen geen contact met twee andere stagiaires op het eiland. Met de Nederlandse student op St. Eustatius bleek uit contact via Whatsapp dat ook hij veilig was.

Contact met de twee Nederlandse studentes lukte pas aan het einde van de dag. Vlak voor de storm was er nog wel contact geweest, de studentes bevonden zich toen met 12 anderen in een stevig pand van beton. De studenten hadden zich goed voorbereid op de periode direct na de storm door voedsel en water in te slaan. Om half 5 heeft één van de ouders bericht ontvangen dat beide studentes veilig zijn. Het dak van het twee verdiepingen tellende pand is er wel afgewaaid.

Het gebied waar de twee studentes zich bevinden heeft het zwaar te verduren gehad, waardoor alle netwerken, verbindingsmogelijkheden en elektriciteit uitgevallen.

Vanuit school onderhouden we nauw contact met Buza, met de ouders van alle vijf de studenten, met de hogescholen die ook studenten ter plaatse hebben en met alle relevante instanties en personen die hierbij betrokken zijn of moeten worden. En vanzelfsprekend –waar mogelijk- met de studenten zelf.

Op dit moment is er nog geen burgerluchtvaart mogelijk. Vanuit school is de inzet nu om de studenten zo spoedig mogelijk naar Nederland te krijgen.