Roemeense delegatie creëert living lab met Van Hall Larenstein

09-11-2017

Afgelopen week heeft een delegatie van vijf professoren van de Ionescu de la Brad University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Iasi (USAMV) en een Landbouwexpert van the Regionale Ontwikkelingsmaatschappij in Noordoost-Roemenië, een bezoek gebracht aan Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL). Samen met professoren en docenten van de domeinen Animals & Businesses en Food & Dairy was het doel van de week het verder uitzetten van de living lab op de gebieden Fruit, Zuivel en Mest vanuit een multi point-interventie met meerdere stakeholders. Afgelopen februari heeft dezelfde HVHL delegatie de USAMV bezocht. De uitdagingen op het gebied van fruit, zuivel en mest in Noordoost-Roemenië worden als vertrekpunt genomen.


Het programma startte met het identificeren van de samenwerkingsaspecten van Noordoost-Roemenië standplaats van de USAMV en Noord-Nederland. Toegang tot EU- en nationale subsidies is het vertrekpunt om innovatieve ideeën te transformeren in onderzoeks- en onderwijsacties.

Expertise vanuit Noord-Nederland, vooral vanuit bedrijven en HVHL, kan een betekenisvolle rol spelen in het creëren van innovatie in mestvraagstukken. Onderwerpen zijn het opslaan van mest, het verwerken van mest in hoogwaardige producten zoals groene energie, een mestbank en uiteindelijk over duurzaam mestmanagement.


Het ontbreekt de zuivelsector in Roemenië aan organisatie onder boeren, binnen de waardeketen en tussen de andere spelers. De Dairy Campus en de Dairy Training Center aanpak geeft interessante ideeën over hoe deze sector sterker ontwikkeld kan worden in Noordoost-Roemenië. Een mogelijke ontwikkeling van deze praktische training centra zal ook de behoefte tackelen voor de behoefte aan middelbaar beroepsonderwijs in Roemenië. Voor de landelijke jeugd kan dit helpen in het vinden van een betekenisvolle werkomgeving op het platteland.

Ook ontbreekt het de fruitsector in Roemenië aan organisatie in de waardeketen en tussen boeren maar ook op technologisch gebied is er verbetering mogelijk. Een speciaal aspect is het business model van multifunctionele boerderijen wat o.a. onderwijs, agro-toerisme, korte waardeketens en zorgboerderijen omvat. Dit type business model is speciaal interessant voor kleinschalige boerderijen in Roemenië. Ervaring vanuit Nederland hierin is uitermate belangrijk.

Het bezoek is een prachtig voorbeeld van samenwerking tussen universiteiten/hogescholen, het waarderen van elkaars cultuur en het ontwikkelen van vertrouwen tussen elkaar. Alle betrokkenen zijn gedreven waarden van duurzaamheid: people en planet. Dit zijn belangrijke ingrediënten van een lange termijn relatie op project- en programmaniveau tussen de twee instellingen en andere stakeholders vanuit beide regio’s.


We kijken terug op een zeer succesvolle week en kijken uit naar een mooie samenwerking tussen de instellingen.

Voor meer informatie, bijvoorbeeld over mogelijke uitwisselingen, stage- en afstudeermogelijkheden neem contact op met Nellie van der Pasch (IDM, Velp), [email protected].