Pop-up Restaurant CH2018: meedenken over Future Farming

18-03-2017

Binnen Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018 is Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) medeverantwoordelijk voor het thema Ecology. Future Farming (duurzame voedselproductie) is een belangrijk onderwerp binnen dit thema en om hier meer aandacht op te vestigen is HVHL bezig met de ontwikkeling van een Pop-up Restaurant. Tijdens o.a. Open Dagen zal dit Pop-up Restaurant dè plek zijn waar CH2018 vertegenwoordigd is en waar bezoekers meer informatie kunnen krijgen over voeding van de toekomst.

Korrie Hoekstra -als docent lid van het Kernteam CH2018- vindt het belangrijk dat mensen nadenken over de toekomst van voedsel, zodat er in 2050 nog steeds genoeg voedsel is voor onze planeet. “Via kennis en kunst willen wij mensen aansporen om na te denken over hoe zij momenteel voedsel consumeren, hoe duurzaam dit daadwerkelijk is en wat de alternatieven zijn. Een Pop-up Restaurant is een mooi platform om deze dialoog te starten en Open Dagen zijn ideale gelegenheden om de dialoog aan te gaan met mensen van buiten onze hogeschool”, aldus Hoekstra.

Korrie Hoekstra met rapport

Plankton en algen

Vanuit HVHL houden opleidingen als Voedingsmiddelentechnologie, Milieukunde, Dier- en Veehouderij, Tuinbouw en Akkerbouw, Bedrijfskunde en Agribusiness en Kust- en Zeemanagement zich al geruime tijd bezig met vraagstukken rond Future Farming. “Maar ook internationaal speelt dit vraagstuk al langere tijd. Daarom zijn wij bijvoorbeeld ook bezig met het opzetten van samenwerkingen tussen HVHL en scholen in Frankrijk en Ierland”, vertelt Hoekstra. “In deze landen wordt onderzoek gedaan naar het gebruik van plankton en algen in voedingsmiddelen. Beide zijn een enorme bron van eiwitten en dus erg voedzaam en relatief eenvoudig te kweken. Dit zou zomaar een deel van de oplossing kunnen zijn.”

Ketenlunch

Vorig jaar werd rondom Future Farming al eens een zogenoemde Ketenlunch georganiseerd vanuit CH2018. Tijdens deze lunch sprak o.a. lector Esther Nederhof (Gezonde en Duurzame Voeding en Welvaartsziekten) met studenten en professionals over ons eten. Niet alleen kwam de gezondheid van het voedsel ter sprake, maar ook de toekomst van ons eten. “Het is de bedoeling om de komende tijd vaker een dergelijke ketenlunch te organiseren zodat we het gesprek over Future Farming op meerdere fronten gaande houden”, geeft Hoekstra aan.

Esther Nederhof tijdens Ketenlunch

Minor 'Feeding Our Planet'

Studenten van HVHL, maar ook van andere hogescholen kunnen in voltijd of deeltijd de minor 'Feeding Our Planet' volgen. Actuele en toekomstige ontwikkelingen in het werkveld van voeding zijn de thema’s van deze minor. Duurzaamheid en innovatie staan daarbij centraal. De hoofdvraag is: Hoe kan de verwachte wereldbevolking van 9 miljard in 2050 gevoed worden?

Meedenken?

Heb jij interessante ideeën rondom het thema Future Farming of voor de invulling van het Pop-up Restaurant? Neem dan contact op met Korrie Hoekstra, tevens lid van het Kernteam CH2018, via [email protected] en help mee te denken over de toekomst van ons voedsel!

Logo Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018