Parket en Politie ondersteunen rechtbankoefening

16-11-2017

Onder voorzitterschap van een forensisch Officier van Justitie van arrondissementsparket Noord-Nederland beleefden dertien derdejaarsstudenten Forensic Sciences (Biotechnologie) woensdag een bijzonder realistische rechtbankoefening.


Tijdens de gefingeerde zitting in de Johannes de Doperkerk, tegenover Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) in Leeuwarden, verdedigden de studenten als sluitstuk van de module Plaats Delict tot Rechtbank hun analyseresultaten van sporen die door hen werden verzameld tijdens een praktijkoefening in september op het oefencentrum van de landelijke forensische opsporingseenheid te Apeldoorn. 


De zitting werd mede ondersteund en bijgewoond door vertegenwoordigers van forensische expertisecentra van de politie.