Nieuwe masteropleiding gericht op internationale zuivelketens

23-03-2017

Vanaf studiejaar 2017-2018 kunnen zuivelexperts van over de hele wereld de master Innovative Dairy Chain Management (IDCM) volgen aan Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) in Leeuwarden. De master IDCM is een eenjarige opleiding, ontwikkeld vanuit het educatieprogramma van de Dairy Campus en gesubsidieerd door het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN). Hierbij ligt de focus op bedrijven die voldoende melk leveren van uitstekende kwaliteit op een winstgevende manier en die zich daarbij houden aan de kwaliteits- en veiligheidseisen binnen de keten. IDCM is geschikt voor kandidaten die geïnteresseerd zijn in moderne en ver ontwikkelde zuivelketens.

De Nederlandse zuivelindustrie, wereldwijd toonaangevend, wordt als voorbeeld gebruikt voor de innovaties. Deelnemers aan dit eenjarige masterprogramma dienen minimaal twee jaar relevante werkervaring in de zuivelsector te hebben. “Voordeel van het hebben van twee jaar werkervaring is dat je door het inbrengen van je eigen ervaring de opleiding tot een hoger niveau kunt brengen”, zo licht programmacoördinator Robert Baars de eis toe. “Elke student heeft zijn eigen ervaring en de inbreng van al die ervaringen vormt een hoop nieuwe inzichten en wordt gemobiliseerd in de lessen.”

Samenwerking met de sector

Tijdens de lessen zullen echte cases worden aangeboden waar de studenten mee aan de slag gaan. Zonder werkervaring is het juist benaderen van deze cases lastig, want die ervaring is hard nodig om te kunnen reflecteren op de processen in de lessen. Uiteindelijk kunnen studenten uitkijken naar een carrière als bijvoorbeeld (internationale) farmmanager, coördinator voor grootschalige collectie van melk of lobbyist, betrokken bij de ontwikkeling van de zuivelketen. FrieslandCampina (processing and marketing), Mueller (cooling equipment), The Friesian (consultancy-production), Nestlé (processing and marketing) en The Dairy Company (consultancy - processing) zijn vanuit de sector nauw betrokken bij de master IDCM.

Fysiek en digitaal lessen volgen

Ondanks het feit dat het een fulltime master betreft, zal een deel van het programma ook vanuit huis, achter de computer, te volgen zijn. HVHL is al enige tijd druk bezig met de ontwikkeling van (deels) digitaal onderwijs en dit zal ook voor de master IDCM worden aangeboden. Via “Blended Learning” zal een deel van de colleges via online video te volgen zijn en wordt een online platform ingericht voor het verspreiden van lesmaterialen en andere documentatie. Eenvoudig gezegd is Blended Learning dus een mix van offline en online leeractiviteiten.

Dairy Valley

IDCM is de eerste master die HVHL vanuit Leeuwarden gaat aanbieden, als onderdeel van het recent gelanceerde Dairy Valley programma. Doel van Dairy Valley is om verschillende initiatieven en partijen binnen de Agri- en Zuivelsector bij elkaar te brengen. Provincie Fryslân, de F4 gemeenten, HVHL en diverse bedrijven uit de Agri- en Zuivelsector hebben samen een plan van aanpak opgesteld om Dairy Valley te laten uitgroeien tot hét Zuivelhart van Nederland.

Voor het eerste studiejaar verwacht HVHL ongeveer 5 studenten voor de master IDCM. Uiteindelijk is de verwachting dat dit gestaag zal groeien tot jaarlijks zo’n 12 en later 15+ studenten. Omdat er een jaar fulltime gestudeerd moet worden en er voor een werkgever veel voordelen aan deze opleidingsgraad voor personeel zijn te behalen, verwacht men dat werkgevers deze opleiding (deels) voor hun werknemers zullen financieren. Daarnaast worden de mogelijkheden voor een deeltijdtraject van de master bekeken.