Nederlandse kennis voor Indiase melkveehouders

03-04-2017

Onderzoekers van Van Hall Larenstein University of Applied Sciences en GEA Milking & Dairy Farming bezoeken deze week India om innovatieve concepten voor de Indiase zuivelsector te ontwikkelen in samenwerking met Indiase familie-melkveehouders, ondernemers en onderzoekers. Binnen het project werken tien Nederlandse bedrijven en acht Indiase boeren samen met Van Hall Larenstein, Saxion Hogescholen en de Agricultural College of Agricultural Development Trust, Baramati. Het doel van het project is om Nederlandse technologie en kennis aan te passen aan de omstandigheden van de Indiase boeren. Tijdens de reis naar India zullen de projectleden een vol programma hebben met Indiase stakeholders en experts.

Achtergrond van het project

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) werkt sinds 2011 samen met het informatie Centrum KVK of Agricultural Development Trust Baramati in het district Pune. Met dit project helpt KVK familieboeren op te schalen van 10-40 koeien naar 80-100 koeien, met een hogere productie en hogere kwaliteit. HVHL, Saxion Hogescholen en diverse Nederlandse bedrijven willen een bijdrage leveren aan dit innovatieve project: geïntegreerde oplossingen voor de uitbreiding van melkveebedrijven in de staat Maharashtra, district Pune in India. Naast het integreren van oplossingen voor de uitbreiding van melkveebedrijven in de staat Maharashtra, district Pune in India, zal het project nieuwe mogelijkheden voor de export van kennis en technologie voor de deelnemende Nederlandse bedrijven creëren. Zowel Nederlandse als Indiase studenten en onderzoekers van de deelnemende universiteiten zijn betrokken bij het project. Het project wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Toegepast onderzoek, SIA-RAAK.

Het programma

Vandaag wordt er een briefing gegeven over de stand van zaken en over de planning van de komende week. Later zal het team werken aan de demonstratie Melkveebedrijf van KVK. 

Morgen wordt er gestart met een expert meeting over Value Chains. Er zullen presentaties en workshops worden gegeven over Untouched Milk Chains en over Short Producer-to-Consumer Chains. Later op de dag zal er een tweede expert meeting zijn over innovatieve stal ontwerpen. Nieuwe materialen voor de stalinrichting worden getest bij de deelnemende bedrijven.

Woensdag heeft het team een derde expert meeting over veevoer en het probleem van zouten in veevoer. 
Er zal gediscussieerd worden over de beschikbaarheid van voer en de productie hiervan. Daarnaast gaan onderzoekers en studenten nieuwe materialen als dakbedekking testen en evalueren met de Indiase boeren en deskundigen. In de middag zijn er bijeenkomsten over Farming Systems en Business Modelling.

Op donderdag is er een bijeenkomst over het verzamelen van de gegevens. De focus van deze bijeenkomst zal zijn: wat is er nodig voor het opzetten van een goed systeem voor gegevensverzameling en hoe deze kan worden geïmplementeerd, eventueel met de behulp van de smart-apps.

Op de laatste dag van de reis zal het team de week evalueren en de mogelijkheden voor vervolgprojecten bespreken. Agricultural Development Trust plant de ontwikkeling van een Agro-Science park waar Nederlandse, Indiase en andere bedrijven zullen samenwerken met Indiase en internationale kennisinstituten.

De resultaten van de reis naar India zullen bijdragen aan de definitieve adviezen en ontwerpen die gepresenteerd zullen worden in augustus van dit jaar.

Indiase familie-melkveehouderij koeien