Melkveehouderij experts maken kennis met Lean Management

31-03-2017

Wat is Lean management? Bezoekers van de themadag Lean Management op Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) in Leeuwarden kregen hier woensdag 22 maart  jl. uitgebreid antwoord op van een brede selectie sprekers. HVHL organiseerde deze dag voor professionals uit de melkveehouderij sector in samenwerking Agrivaknet en Cownexxion.

V.l.n.r. Lianne Veenstra, Joost van Kreij, Wim Steenbergen en Kees Lokhorst

De dag werd geopend door dagvoorzitter Kees Lokhorst. In de ochtend was het de beurt aan drie sprekers: Wim Steenbergen (Lean consultant), Lianne Veenstra (Agrocoaching) en Joost van Kreij (Cownexxion). De sprekers gingen er dieper op in om het publiek te vertellen over Lean management, hoe zij dit kunnen inzetten in de melkveehouderij en hoe hierbij communicatie ingezet kan worden om de effectiviteit te verhogen. Later op de dag werd op de Dairy Campus het programma voortgezet, waar bezoekers diverse workshops konden volgen of een rondleiding konden krijgen over het complex, waar verschillende besproken Lean toepassingen werden toegelicht.

Wat is Lean?

“Lean is toegepast boerenverstand. Continue verbeteringen doorvoeren. Kleine verbeteringen door iedereen, elke dag. Before cars, make people. Afkomstig van Toyota. Al het nutteloze stippen.” Aldus Wim Steenbergen.

Eigenaar en medewerkers binnen een organisatie werken constant samen om zoveel mogelijk waarde te creëren voor de klant. De succesvolle inzet van Lean Management leidt tot een efficiënte organisatie met een constante drive voor verbetering en daardoor een beter resultaat. Ook in de melkveehouderij is deze filosofie toepasbaar. De mensen op de werkvloer raken door de Lean filosofie veel meer betrokkenen bij het melkproductie proces. Letterlijk wordt de leiding gegeven aan de werkvloer.

Het onbesprokene bespreekbaar maken

“Veranderingen kosten tijd” vertelde spreekster Lianne Veenstra aan de hand van een voorbeeld. Ze vraagt het publiek mee te doen aan een klein experiment. “Doe je horloge maar eens om de ander pols of doe je mobiel in de andere broekzak. En hoe voelt dat”? “Raar” merkt iemand in het publiek op. “Zijn er al mensen die het terug hebben gedaan?” Je moet even uit je comfortzone, dat kost dus even tijd vertelde Lianne Veenstra verder.

Publiek doet horloges om aan de andere pols

Wat ook genoemd werd zijn de zogenaamde boven en onder tafelgesprekken. “Boven tafel zijn de rationele dingen zoals feitelijkheden en cijfers, deze zijn meestal makkelijk. En onder tafel dat ben jezelf, hoe kijk je tegen dingen aan. Ezelsbruggetje hierbij is: oma woont onder tafel: zij zorgt voor oordelen, aannames en meningen. Zorg ervoor dat oma boven tafel komt, maak het bespreekbaar! Betrek iedereen gelijk vanaf het begin erbij!” aldus Lianne Veenstra.

Lean in de melkveehouderij, wat levert het op?

“Begin bij het laag hangend fruit. Maak het niet gelijk te moeilijk. Begin bijvoorbeeld bij het gereedschap opruimen. Geef de krabber om de ligboxen mee schoon te maken een vaste plaats zodat je niet hoeft te zoeken. Dit kost minder (wacht)tijd!” dit is een van de verspillingen die deze dag aanbod kwam.

“Je hebt heel veel tools, je kunt heel veel meten en analyseren, maar hou in gedachten het gaat voor 90% om de mindset van de mensen, die het werk uitvoeren.” Vertelde Joost van Kreij van Cownexxion.

Workshops

Na de verzorgde lunch werd het programma voortgezet op de Dairy Campus, waar twee workshoprondes naar keuze gevolgd konden worden. Binnen deze twee workshoprondes kon er vooraf een keuze gemaakt worden tussen vijf interessante workshops. Wim Steenbergen liet in zijn workshop zien hoe het is om structuur in de chaos te brengen, en welke manieren er zijn om acties te laten uitvoeren. Het was heel verrassend hoe mensen kunnen verschillen in het oppakken van structuren. Joost van Kreij liet zien hoe je een ondernemer kunt leren verspillingen binnen het bedrijf te ontdekken en aan te pakken: dit gaf een goede kijk op bedrijfsverbetering. Moyna Bierma liet het publiek in haar workshop meedenken in hoe zij uit zichzelf verspilling kunnen herkennen en aan kunnen pakken door zichzelf uit te dagen. De workshop gaf een interessante kijk op intrinsieke motivatie om arbeid zo makkelijk, snel en efficiënt mogelijk te kunnen laten verlopen binnen het melkveebedrijf.

Praktijkopdracht gegeven door workshopleider Moyna Bierma

Lianne Veenstra gaf een workshop over hoe je van veranderingen die plaats vinden in het bedrijfsleven een succes kan maken. Jos Tuinier gaf een rondleiding over de Dairy Campus, waarbij deelnemers praktische vragen konden stellen. Verhelderend was over hoe het bedrijfssysteem verandert is na de verbouwing, en hoe er nu gewerkt wordt met oog op Lean management. Daarnaast was het mooi weer om een rondje over het bedrijf te doen. De dag werd afgesloten met een hapje en drankje waarbij nog een tijd is nagepraat over de themadag, maar waar ook volop genetwerkt werd.

Rondleiding over de Dairy Campus door Jos Tuinier

Voor vragen over deze themadag contact opnemen met Jan Bakker.
Telefoonnummer: 06-40710975