Living Lab Food, Health & Safety breidt uit in China

23-06-2017

Deze week is een delegatie van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) in China om daar belangrijke stappen te zetten voor het Living Lab Food, Health & Safety. Tijdens dit bezoek hebben zij vandaag met verschillende Chinese bedrijven op het gebied van Food, Health & Safety de intentie uitgesproken voor nieuwe samenwerkingen. HVHL wil door middel van studenten- en docentenuitwisselingen, gezamenlijke onderzoeksprogramma’s, (afstudeer)stages en 2+2-programma’s met China een proeftuin opzetten die de samenwerking tussen Chinese en Nederlandse instellingen en bedrijven op het gebied van gezondheid en veiligheid binnen de voedselketen bevordert. Studenten kunnen met real life-opdrachten aan de gang en opgedane kennis wordt in de praktijk toegepast. Door de samenwerkingen ontstaat daarnaast meer intercultureel bewustzijn tussen de partners.

Betrokken partijen

Tijdens de bijeenkomst sprak HVHL met de bedrijven Driscoll’s China (internationale producent van bessen) en Costa Group (grootste fruit- en groenteproducent, -verwerker en -distributeur van Australië, samenwerkingspartner met Driscoll’s China). De projecten met Driscoll’s en Costa zullen plaatsvinden in de provincie Yunnan. HVHL heeft al meer dan 15 jaar een samenwerking met de Yunnan Agricultural University. Chinese studenten volgen hieraan een zogenaamd 2+2 programma, waarbij ze de eerste twee jaar in China studeren en het derde en vierde jaar bij HVHL. Ook heeft HVHL sinds 2013 contacten heeft met de Sichuan University. Sinds dit schooljaar is de eerste student voor het 2+2 programma Food Technology  gestart. Hij loopt nu stage bij Ausnutria Hyproca.

Sino-Dutch consortium

De gesprekken vinden plaats tijdens een reis van het Sino-Dutch consortium, een samenwerking tussen Nederlandse en Chinese kennisinstellingen. Onder coördinatie van de Vereniging van Hogescholen presenteren Nederlandse kennisinstellingen zichzelf tijdens deze reis aan de aanwezige Chinese partijen. Deze Chinese collega’s kijken met bewondering en grote belangstelling naar de praktische manier van lesgeven op Nederlandse hogescholen. In China is het namelijk niet gangbaar voor Chinese studenten om tijdens hun studie praktijkervaring op te doen, maar vanuit het bedrijfsleven bestaat deze wens al enige tijd en daar geeft HVHL als “University of Applied Sciences” graag gestalte aan. De verwachting is dat binnen zeer korte termijn meer bedrijven en instellingen zullen aansluiten bij het Living Lab China.

Living Lab?

Een Living Lab is een instrument om samenwerking en gezamenlijke ontwikkeling van toegepaste kennis te faciliteren, in nauwe samenwerking met bedrijfsleven en overheden. Ontwikkeling van menselijke kapitaal is de kern. Het Living Lab wordt gedreven door het hoger onderwijs en richt zich op een triple-helix samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs. Het verbindt bedrijven en overheden met kennisinstellingen en onderzoekscentra door studenten, professoren en onderzoekers beschikbaar te stellen die hun expertise toepassen op echte uitdagingen. Het Elite Cattlemen Programme (waarbij naast HVHL-studenten, studenten van 25 aangesloten Chinese universiteiten, een Ierse en Amerikaanse universiteit samen op projectweken gaan) is ook onderdeel van het Living Lab. In mei waren Amerikaanse studenten in Leeuwarden en Velp, in juli gaan Nederlandse studenten naar China, in augustus komen Chinese studenten naar Nederland en in oktober gaan Nederlandse en Chinese studenten samen naar de Amerikaanse University of Wisconsin, River Falls Campus tijdens de Dairy Expo. Tijdens deze projectweken werken de studenten samen aan opdrachten voor bedrijven, bezoeken lokale ondernemingen en krijgen gastlessen. Zo worden internationale competenties verworven die essentieel zijn voor hun toekomstige banen.