Inauguratie van Jeroen Rijke, professor in Sustainable River Management

20-06-2017

Wat duidelijk is geworden voorafgaand aan en tijdens de inauguratie van Jeroen Rijke, is dat Sustainable River Management alle aspecten van de ambities van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) in zich draagt. Dit lectoraat vraagt om interdisciplinair onderzoekend onderwijs en om internationale samenwerking en kennisdeling  met collega-instellingen, het bedrijfsleven en de overheid.

De inauguratie van Jeroen Rijke werd op ceremoniële wijze bezegeld door Peter van Dongen en Diana de Jong (lid CvB HAN) in aanwezigheid van internationale sprekers en gasten. De HAN en HVHL hebben de gezamenlijke ambitie om in samenwerking met internationale partners de principes van de circulaire economie toe te passen op waterbeheer.

Rivieren zijn van grote ecologische waarde. In Sustainable River Management ligt de nadruk op herstel van de ecologie door gebruik te maken van natuurlijke hulpbronnen. Dit gaat hand in hand met andere beleidsdoelstellingen. Professionals en beleidsmakers van over de hele wereld komen naar Nederland om te leren over onze geïntegreerde aanpak van waterbeheer. Het is van belang om in het herstel van de ecologie beter gebruik te maken van natuurlijke processen als overstromingen, erosie en sedimentatie. Wanneer de natuurlijke dynamiek van de rivier wordt gerestaureerd heeft dat gunstige effecten voor de natuur, de landbouw, de economie en stedelijke ontwikkeling.

Het lectoraat Sustainable River Management richt zich op drie kernbegrippen:

  • Er mag nooit worden vergeten om van de baten van de rivier gebruik te maken;
  • Kennis van het gedrag van ons hoogwaterbeschermingssysteem wordt steeds belangrijker;
  • River Management draait ook om ‘Peoplemanagement’.

Complexiteit omarmen en tot betere oplossingen komen
Hoe kunnen mensen, gemeenschappen, essentiële diensten en de economie 'het best' beschermd worden tegen de gevolgen van klimaatverandering, met de middelen die beschikbaar zijn? Dit is de uitdaging waar dit lectoraat voor staat. Jeroen Rijke heeft deze uitdaging aangenomen en heeft hiermee een sleutelrol op zich genomen in het onderwijzen van praktijkgericht onderzoek in zijn vakgebied.

In het duurzaam beheren van rivieren, steden en landschappen wordt samengewerkt met overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Om de uitdaging aan te kunnen gaan zijn heldere condities voor contracten en financiën nodig en meer resultaatgerichte, interdisciplinair samenwerkende specialisten.

T-shaped professional
Het spelen met complexiteit vraagt om een T-shaped professional. Een T-shaped professional is vakbekwaam in zijn eigen discipline en heeft het vermogen om de eigen expertise dwars door andere disciplines heen toe te passen. Het proces om tot T-shaped professionals te komen:

  1. ontwikkel diepe expertise en ontwikkel vaardigheden voor samenwerking in multidisciplinaire projectteams;
  2. ondersteun dynamisch leren met informele regels zoals open mindedness, empathie en wederzijds respect door zelfreflectie en een kritieke benadering van het eigen werk;
  3. onderhoud duurzame partnerschappen.

Wat studenten moeten leren:

  • de complexiteit waarin ze zullen werken - dingen zullen waarschijnlijk niet volgens plan gaan;
  • de aanpak en oplossingen aanpassen aan situationele gebruikersbehoeften;
  • het ontwikkelen en gebruiken van effectieve communicatiemiddelen.

De inauguratie wordt afgesloten met een oproep aan beide hogescholen

Jeroen: ‘Fertile land is a gift of the river that enables fruit production. You should consider professorships like apple trees. They produce juicy fruit for many years, but you need to wait three to four years before they do so.

My advice would be to keep your axes in the shed and don’t cut us down after one term of for years. It simply takes too long to create strong ties between research and education. Instead force us to critically reflect on the course taken and make sure that we refresh our research programmes according to the needs of practice.’

instalatie Jeroen Rijke
fotocollage inauguratie Jeroen Rijke