Hbo programma Melkveehouderij Velp succesvol gestart

16-03-2017

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) is afgelopen najaar begonnen met het vierjarige Nederlandstalige hbo-programma Melkveehouderij in Velp. Dit is een nieuwe specialisatie binnen de opleiding Dier- en Veehouderij op deze locatie. HVHL organiseert op woensdag 29 maart a.s. van 18:00-21:00 uur in Velp een informatieavond voor onder andere deze nieuwe opleiding.

Gelderland

Geïnteresseerden in een sterke en toekomstgerichte melkveehouderij kunnen nu, naast in Friesland, ook in Gelderland deze praktijkgerichte specialisatie binnen de hbo-opleiding Dier- en Veehouderij volgen. Het programma combineert ondernemerschap in de sector met een stevige kennisbasis op dier-, product- en bedrijfsniveau. De eerste groep studenten die startte in 2016-2017 ervaart een soepele aansluiting op de vooropleiding. “Het is uitdagend, je moet je er goed voor inzetten, maar het is goed te doen” oordeelt Student Jelle. Zijn studiegenoot Robert merkt op: “Het leukste is dat je leert om goed uit te leggen, waardoor een beter gezondheidsmanagement en een betere voeding tot mooiere dieren en een betere productie leidt.” Hieraan voegt student Antje nog toe dat het opvalt dat docenten veel praktijkervaring hebben en met actuele praktijkvoorbeelden komen.

Breed vakgebied

Een ander onderwerp dat het toekomstgericht ondernemen goed weergeeft is volgens docent Ben Rankenberg hoe je met je eigen voedervoorziening en met je kringlopen op een bedrijf omgaat. “Niet alleen de koe moet gezond zijn, maar ook de grond en je gewas. Samen moeten ze bijdragen aan de kwaliteit van de bedrijfsvoering en daardoor aan een financieel gezond bedrijf.” In het lesprogramma wordt veel samengewerkt met vooruitstrevende veehouders in de omgeving van Arnhem en wordt gebruik gemaakt van eigen proefvelden op het landgoed Larenstein in Velp, waarop HVHL gevestigd is. Studenten leren zo direct zelf na te denken over nieuwe technieken en methoden en hoe die werken in de praktijk.