Groot toekomstperspectief Centre of Expertise Agrodier

10-11-2017

Op 2 november jl. werd het symposium van het Centre of Expertise (CoE) Agrodier gehouden op de locatie van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) in Velp. Een dag waarin verschillende onderzoeken en projecten aan vele belangstellenden gepresenteerd zijn. De koppeling van bedrijfsleven en onderwijs was ook tijdens dit symposium goed te voelen. Niet alleen waren er verschillende bedrijven als bezoeker en op de bedrijvenmarkt aanwezig, ook is het symposium door meer dan 170 studenten van de samenwerkende hogescholen bezocht binnen het CoE: Aeres Hogeschool, Inholland, HAS hogeschool en HVHL.


Het CoE richt zich op het agro-industriële complex dat zich richt op het houden van rundvee, pluimvee, overige herkauwers en paarden. “Dit is een unieke dag geworden voor vertegenwoordigers vanuit het Agro-bedrijfsleven, bestuurders, collega’s, lectoren en niet te vergeten onze studenten. Een inspirerende dag waarin we kennis hebben kunnen delen met alle betrokkenen, de verbinding met het Agrobedrijfsleven hebben versterkt voor een brede doelgroep. Het bewijs dat we met alle partijen gezamenlijk kunnen optrekken in de ambitie om onderzoek, bedrijfsleven en onderwijs  goed aan elkaar te koppelen in een gemeenschappelijk perspectief! Dit smaakt naar meer!” aldus Arjen Heerema, voorzitter van het CoE Agrodier.

Samenwerking

De dag begon met een besloten gezelschap van bedrijven, overheden, branche- en belangenorganisaties, lectoren, docent-onderzoekers, medewerkers en bestuurders van de samenwerkende hogescholen, werkzaam binnen of gelinkt aan het CoE. De samenwerking binnen het CoE Agrodier werd gepresenteerd en een vooruitblik op de toekomst werd gegeven. Voorzitter van het CoE, Arjen Heerema van HVHL sprak hierbij voor een gezelschap van rond de 65 personen en benadrukte de goede samenwerking tussen de hogescholen en de deelnemende bedrijven en organisaties, de studentparticipatie in de projecten, het belang van de lectoren als ‘onmisbare dragers’ en de meerwaarde van toegepast onderzoek. Er liggen volgens Heerema nog veel kansen wat betreft de samenwerking tussen hogescholen, bedrijven en andere organisaties/instellingen. Naast de presentatie van Heerema waren er presentaties van Joep Houterman, CvB Aeres hogeschool, lectoren en bedrijven.

Kennismaken met interessante projecten en onderzoeken

's Middags had het symposium een open karakter. Naast de bezoekers in de ochtend waren nu ook studenten van harte welkom om kennis te maken met de verschillende resultaten door middel van presentatie en een bedrijvenmarkt.  Voorbeelden van onderzoeken waren een onderzoek naar de mogelijkheden om insecten te laten groeien in kippenstallen. De kippen kunnen deze insecten eten, waarbij ze dienen als welkome afwisseling in het voedingspatroon. Tegelijk wordt voorkomen dat kippen elkaar pikken omdat de insecten het natuurlijk gedrag stimuleren. Een andere voorbeeld is een onderzoek naar datgene wat we uit de natuur kunnen leren aan duurzame oplossingen voor de problemen van deze tijd. Lector Mauro Gallo gaat daarbij niet alleen in op technische maar ook op sociale innovaties. Ook werd een project gepresenteerd waarbij ingezet wordt om koeien vaker buiten te laten grazen. In dit project wordt met studenten gewerkt aan het overbrengen van kennis over beweiding en hoe dit goed in te passen is in de moderne bedrijfsvoering.
Op de bedrijvenmarkt was er volop mogelijkheid om ook met betrokken bedrijven en organisaties/instellingen vanuit de Agrodier sector in gesprek te gaan. Lely Industries, Barenbrug en MS Schippers waren voorbeelden waar de studenten verder mee kennis konden maken.

We kijken terug op een succesvol symposium en hebben zin in meer mooie projecten en een steeds sterker wordende samenwerking tussen het bedrijfsleven en hogescholen.