Gratis Teeltcursus Kroos voor agrariërs in 2018

28-11-2017

Kroos is een eiwitbron van de toekomst: snelle groei & stikstofbindend vermogen

Sinds enkele jaren wordt eendenkroos -ook wel waterlinzen genoemd- gezien als ‘superfood’ en mogelijk zelfs als duurzaam alternatief voor soja als bron van eiwitten. In 2015 schreef Cees Gauw, docent Tuinbouw en Akkerbouw aan Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL), zelfs een heus kookboek gevuld met recepten rondom deze waterlinzen. Daarnaast kan kroos ook prima gebruikt worden voor veevoeders. Het gewas groeit erg snel (verdubbeling iedere drie dagen) en heeft een eiwitopbrengst die in potentie tien maal zo hoog ligt als soja. Omdat de populariteit van dit eiwitrijke gewas inmiddels enorm is gestegen en daarmee ook de behoefte naar het delen van de kennis om het te kunnen verbouwen begint HVHL vanaf 2018 met de korte Teeltcursus Kroos voor agrariërs en veehouders. Deze cursus zal op 15 en 16 februari 2018 van start gaan en plaatsvinden op Waterpark Het Lankheet in Haaksbergen. In 2018 is deelname kosteloos voor agrariërs.

Aquatische Biomassa Keten

Deze teeltcursus is onderdeel van het project Aquatische Biomassa Keten dat als doel heeft om de haalbaarheid en effectiviteit van productie, verwerking en afzet van aquatische biomassa -met name eendenkroos- te onderzoeken en daarmee de stagnatie in toepassing van eiwitwinning uit eendenkroos op te heffen. HVHL heeft op het gebied van eendenkroos aanbod ontwikkeld voor agrarische studiegroepen, namelijk rondleidingen op de projectlocatie (Waterpark Het Lankheet) en een teeltcursus. Tijdens de rondleidingen (voorjaar en najaar) krijgen de geïnteresseerde agrariërs de kans om kennis te maken met aquatische biomassa en de basisprincipes van het telen daarvan. De cursus graaft in alle aspecten die komen kijken bij de teelt, belicht de bedrijfsvoering en de kosten-baten analyse, zodat uiteindelijk de agrariër een zorgvuldige bedrijfsmatige afweging kan maken om al dan niet aquatische biomassa te gaan telen.

Omvang cursus (15 en 16 februari 2018)

De cursus bestaat voornamelijk uit de teelthandleiding en business case rondom het telen van eendenkroos. Agrariërs die besluiten deze cursus te gaan volgen, moeten rekening houden met een studielast van zo’n 13 uur (twee dagen). In de cursus wordt aandacht besteed aan onderwerpen zoals:

Dag  1 – Teelthandleiding:
•                 Morfologie eendenkroos
•                 Teeltfactoren en bemesting
•                 Ziekten en plagen
•                 Oogst, bewaren, verwerking, afzetmogelijkheden

Dag 2 – Business case:
•                 Berekeningen van opbrengsten
•                 Berekeningen kroos t.o.v. ander landbouwgewas (bijvoorbeeld mais)
•                 Mineralenboekhouding i.r.t. kroos

Maximaal aantal deelnemers

35 (vol = vol)

Informatie en Inschrijven

Waterpark Het Lankheet

Lankheterweg 6
7481 VM Haaksbergen

Medegefinancierd door Provincie Overijssel

In 2018 is deze cursus gratis. Dit is mogelijk in het kader van medefinanciering door de Provincie Overijssel.