Eerste Double Degree studenten Milieukunde weer terug in Nederland na een jaar in Finland

25-01-2017

Irene Robberegt en Michiel de Groot zijn weer terug in Nederland, nadat ze een jaar in Finland geweest zijn voor hun studie. Zij zijn de eerste studenten in het  Double Degree programma van de opleiding Milieukunde van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) met de opleiding Environmental Engineering van Mikkeli University of Applied Sciences in Mikkeli Finland (XAMK).

Na een uitgebreide analyse van elkaars studieprogramma en verdiepende gesprekken, is door de twee opleidingen vorig jaar een contract gesloten. Dit contract maakt het mogelijk dat Milieukunde-studenten van HVHL en MAMK 1 jaar naar resp. Finland of Nederland te gaan/komen en na het succesvol afsluiten van de eigen opleiding twee diploma’s te behalen: één van HVHL en één van MAMK. Dit zonder studievertraging of veel extra werk. Voor derdejaars studenten van HVHL bestaat dit programma uit het doen van de stage en de minor in Finland en voor vierdejaars uit het doen van de minor en het afstudeeronderzoek in Finland. Beide universiteiten beoordelen het afstudeeronderzoek van alle kandidaten aan de hand van eigen standaard.

Irene en Michiel

Irene en Michiel hebben hun stage en minor nu succesvol afgerond en gaan nu aan de slag met  hun afstudeeronderzoek.
Wil je meer weten over hun ervaringen? Klik dan hier voor het verhaal van Irene.

 

Irene en Michiel, eerste studenten Milieukunde Double Degree

Meer weten?

Heb jij ook belangstelling hiervoor en/of wil je er meer over weten? Neem dan contact op met [email protected].