Eerste ‘Indo-Dutch Centre of Excellence’ in India geopend

03-11-2017

India is een landbouwgrootmacht, maar qua productiviteit en kennis valt er nog veel winst te behalen. Met invoering van het Nederlandse topsectorenbeleid heeft kennis delen binnen de topsectoren, waaronder agrofood, sinds een paar jaar een flinke impuls gekregen. Een gevolg hiervan is de inrichting van verschillende ‘Centres of Expertise’ (CoE’s) waarin bedrijfsleven en kennisinstellingen nauw samenwerken aan kennisontwikkeling en verspreiding daarvan. Kennis delen houdt echter niet bij de landsgrenzen op.

Samenwerking
Groene Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in Centres of Expertise. Van daaruit en vanuit de behoefte aan kennis en ontwikkeling in India is in 2012 een eerste samenwerking met Baramati Development Trust en Baramati College ontstaan. Dit resulteerde op 2 november 2017 in de officiële opening in Baramati van het eerste Indo-Dutch Centre of Excellence Vegetables. Peter van Dongen, voorzitter van het College van Bestuur van HVHL, Aldrik Gierveld, Directeur Europees Landbouw- en Visserijbeleid en Wouter Verhey, Nederlands landbouwraad in Delhi, waren hierbij aanwezig en spraken de volle zaal toe. Ook aanwezig was Mr. Pandurang Fundkar, minister van Landbouw van Maharastra.

Hightech
Peter van Dongen: ‘Het doel van dit Centre of Excellence is Nederlandse kennis over van agricultural development op gebied van vegetables, te demonstreren en agrariërs te trainen. Er staan hightech polyethyleen kassen, die door Patron (Ned. bedrijf) en Jain (Indiaas bedrijf) gebouwd zijn. Deze kassen behoren tot de modernste van India en de belangstelling voor de techniek en de training is groot. Ik ben trots op dit resultaat, waar we samen met andere Nederlandse kennisinstellingen aan hebben bijgedragen. Samen hebben we de Indiase managers van het CoE getraind, deels in Nederland, deels in India.

In de komende jaren zal nog een tiental Centers of Excellence in India geopend worden, waaronder een Centre of Excellence Dairy and FoodProcessing in Baramati. Dat vraagt de nodige inspanning. Sinds 2012 hebben we de nodige kennis en ervaring opgedaan wat het vraagt op sociaal-cultureel en economisch gebied om goed samen te kunnen werken. In India beginnen de onderhandelingen pas wanneer de contracten getekend zijn. We hebben partijen bij elkaar gebracht en veel energie in samenwerking gestoken. Het Centre of Excellence is daarmee niet alleen een hightech trainingscentrum, maar ook een springplank voor Nederlandse bedrijven die op agrogebied een ingang in India zoeken. In het makelaarschap daarbij kan HVHL een belangrijke rol spelen.’

De interesse in India voor innovatie en nieuwe techniek is groot. Boeren krijgen subsidie van de overheid op innovatieve techniek, op voorwaarde dat zij een training in het Centre of Excellence hebben gevolgd.

Peter van Dongen: ‘Voor Nederlandse studenten is het een mooie kans om internationaal onderzoek  te doen en bij te dragen aan kennisontwikkeling. Steeds meer Indiase studenten weten inmiddels de weg naar Nederland te vinden. Zij kunnen in het kader van hun opleiding ook onderzoek doen in Nederlandse bedrijven en kennis over India naar Nederland brengen. Zo werkt het twee kanten op.’

Geïnteresseerde bedrijven kunnen contact opnemen met Lector Rik Eweg van het Applied Research Centre van HVHL via [email protected]. Meer informatie is hier te vinden.

Peter van Dongen spreekt tijdens opening Centre of Excellence Vegetables in Baramati.
Peter van Dongen en Mr. Sharad Pawar, voormalig minister van Landbouw van India en huidig president van Agricultural Development Trust.
Training in kassen van het Centre of Expertise Vegetables.