Bezoek aan Mexico voor Algalinkages project

16-06-2017

Binnen het Algaelinkages project wordt er gekeken naar de kweek van microalgen met een hoog omega-3 gehalte op restwater van tuinbouwkassen. Bij Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) is er onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het restwater en verschillende methoden om de omega-3 concentratie in de microalgen te verhogen. Eind mei zijn lector Luewton Agostinho (Water Technology) en Tom Wijers (onderzoeker) naar Mexico gereisd om de eindresultaten van HVHL te presenteren aan de verschillende projectpartners en om kennis te maken met de Mexicaanse partners. Het was een geslaagde reis waar veel kennis en contacten zijn opgedaan.

Voor meer informatie over het project neem contact op met Luewton Agostinho ([email protected]) of Tom Wijers ([email protected])