Artikel: onderzoek luminescentie thermisch aangedaan humaan skeletmateriaal

29-03-2017

Tristan Krap (decent Forensic Science) en Kevin Nota (alumnus en nu MSc. student aan de University of Central Lancashire, studie Forensic and Conservation Genetics) hebben onlangs een interessant artikel gepubliceerd over onderzoek naar luminescentie thermisch aangedaan humaan skeletmateriaal.

Middels de publicatie introduceren zij nieuwe kennis ter vervanging van enkele gedateerde theorieën over luminescentie van gecremeerde humane resten. Daarnaast introduceren zij een nieuw fenomeen, namelijk een temperatuurafhankelijke verschuiving van het emissie spectrum wat een bijdrage kan leveren aan een forensische reconstructie. Als kers op de taart helpt deze techniek om het humane materiaal terug te vinden tussen puin van een brand/ramp incident (denk aan 9/11  - Twin Towers).

Volledig artikel Download