Als een vis in het water

22-03-2017

Het lectoraat Watertechnologie proost vandaag op Wereld Waterdag! En waar kan dat beter dan in Leeuwarden, Capital of Water Technology. Dé plek waar kennis, culturen en nationaliteiten moeiteloos samenvloeien. En dat allemaal onder de bezielende leiding van lector Luewton Agostinho uit Brazilië. Samba en sûkerbôle: het blijkt een uitstekende combinatie.

Eerlijk is eerlijk, de jonge Braziliaanse onderzoeker had tot 2007 nog nooit van Leeuwarden gehoord. Totdat er een Nederlandse stagiaire naar het laboratorium in zijn geboortestad Fortaleza komt, die Luewton attendeert op de Nederlandse waterkennis. Hij besluit zijn PhD-plekken in Arizona en Iowa af te zeggen en kiest hij voor Leeuwarden. “Nederland is toch hét watercentrum van de wereld, dus waar kon ik beter promoveren dan daar?”, legt hij zijn keuze uit.

In de winter van 2008 verruilt hij zijn geboorteplaats Fortaleza met een comfortabele 37 graden voor het kille, grijze Leeuwarden. Luewton glimlacht breed als hij terugdenkt aan die allereerste dag dat hij met zijn gezin in de Friese hoofdstad aankwam. “Die avond kreeg ik de CV niet aan de praat en dus sliepen we in de kou. Maar het welkom de volgende dag was des te warmer”, benadrukt hij. “Ik werd meteen opgenomen in de Wetsus-familie, waar ik mijn PhD heb gehaald. Nog voordat ik promoveerde in 2013 werd ik al benoemd tot lector Watertechnologie aan de NHL (en aan Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) verbonden via samenwerkingsverband Life Sciences & Technology, red.). Ik had me geen mooiere functie kunnen wensen.”

Druppel voor druppel

Binnen het lectoraat Watertechnologie doet Luewton onderzoek voor diverse bedrijven. “Wij beschikken over het enige Electrohydrodynamic Atomization Laboratory (EHDA-Lab) van Nederland, waar we onderzoek doen naar droplet formation”, vertelt hij trots. “Daarmee kunnen we exact de maat van druppels bepalen. We werken samen met diverse grote bedrijven. Neem bijvoorbeeld de GasUnie, waarvoor we een installatie bedenken om met druppels de geurstof aan gas toe te voegen. Gas is van nature reukvrij, wat veel mensen niet weten. In de gasleiding kunnen we met ons druppelsysteem de vloeibare gasdiffusie verbeteren en daarmee ook het gemiddelde geurniveau.”

Een tweede grote partij waarmee het lectoraat samenwerkt is zuivelproducent Nutricia. “Met onze druppelsysteem helpen we om het productieproces voor babypoedermelk te perfectioneren.” En tot slot is er de samenwerking met een grote investeerder uit Breda, waarvoor het lectoraat een spray-systeem ontwikkelt om water aan diesel toe te voegen voor optimale verbranding. “Daarnaast doen we samen met Wageningen Universiteit en een aantal Mexicaanse bedrijven onderzoek naar het gebruik van micro-algen voor (afval)waterbehandeling”, vult Luewton aan.

Waterramp in Brazilië

Negen jaar na zijn verhuizing is de band met zijn geboorteland nog ijzersterk. Vrijwel iedere dag heeft Luewton contact met Brazilië. Niet alleen met familie en vrienden, maar ook in professioneel opzicht. “Brazilië werd in 2015 getroffen door een grote ramp”, vertelt hij. “In de deelstaat Minas Gerais brak een dijk door van een bassin met afvalwater van een ijzerertsmijn. Omliggende dorpen werden overspoeld door een modderstroom en ook de rivier Doce raakte ernstig verontreinigd met chemicaliën uit het bassin. Deze rivier wordt door dorpsbewoners gebruikt voor drinkwater, dus de ramp heeft invloed op tienduizenden mensen.”

Op dit moment is Luewton bezig met het aanvragen van subsidie (SIA FAPEMIG) om Nederlandse en Braziliaanse bedrijven en kennisinstellingen projectvoorstellen te laten presenteren voor oplossingen voor het huidige probleem. “Dit project is voor mij extra bijzonder omdat ik vanuit Nederland zo iets voor mijn moederland terug kan doen. Tegelijkertijd draag ik een steentje bij om Nederlandse bedrijven te introduceren op de Braziliaanse markt. Het mes snijdt dus aan beide kanten. We hebben onze krachten gebundeld en ik merk dat deze samenwerking uitstekend verloopt.”

Exacte tegenpolen

En dat is best verrassend, want Nederlanders - en zeker Friezen - zijn exacte tegenpolen van Brazilianen, merkt Luewton. “Brazilianen nodigen hun gasten graag thuis uit. Friezen zijn daarin een stuk afstandelijker en kijken liever eerst de kat uit de boom.” Dit verschil merkt hij ook tussen Nederlandse en Braziliaanse studenten die hij lesgeeft. “Waar Braziliaanse studenten voornamelijk heel theoretisch zijn, steekt de Nederlandse student liever de handen uit de mouwen. We kunnen volop van elkaar leren.”

Onlangs brachten Braziliaanse docenten een bezoek aan Leeuwarden en ook Nederlandse docenten gingen naar Brazilië om te zien hoe het onderwijs er daar uit ziet. Luewton was uiteraard één van de initiatiefnemers van het uitwisselingsproject. “Binnen én buiten de schoolmuren laat ik kennis uit beide landen samenvloeien. Samba en sûkerbôle, ik ben het bewijs dat beide uitstekend samengaan”, lacht de lector. “Dat is echt een privilege. Iedere dag realiseer ik me dat ik een bevoorrecht mens ben dat ik dit kan en mag doen. Ik voel me hier als een vis in het water.”

Bron: NHL Hogeschool | onderzoek.nhl.nl ​