‘Duurzame gebiedsontwikkeling Potmargezone’, verbonden aan CH2018

18-02-2017

Potmarge zone

Het kernteam Leeuwarden Culturele Hoofdstad in 2018 (CH2018) van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) houd je graag op de hoogte van de diverse projecten in het kader van CH2018. In de aanloop naar 2018 lichten we daarom elke 18e van de maand één van de projecten uit. Dit keer is dat de Potmargezone.

De Potmarge is een riviertje dat vanuit oostelijke richting Leeuwarden in stroomt. Het vormt samen met het omliggende gebied een groene long in Leeuwarden. Dit gebied is van grote waarde. Niet alleen als rustpunt in de stad, maar ook als monument van cultuurhistorie. De Potmarge grenst aan onze locatie in Leeuwarden en daarmee is HVHL een van de twaalf partners binnen  het project ‘Duurzame gebiedsontwikkeling Potmargezone’.

Verschillende ontwikkelingen

‘Duurzame gebiedsontwikkeling Potmargezone’ is een omvangrijk project dat weer bestaat uit vele deelprojecten op het gebied van o.a. bereikbaarheid en inrichting, faciliteiten en beleefkunst. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar een doorgaande route door de Potmarge, maar ook naar de inrichting van het Agoraplein en een duidelijke en veilige route naar onze school.

Er komen diverse zogenoemde ‘proefplaatsen’ met wateraspecten waarvan een aantal in 2018 gerealiseerd zullen worden/zijn:

  • Waterbar – Een ontmoetingsplek (met water, thee etc.) en waterambassade
  • Eetbare waterplantentuin -  hierin komt o.a. een vijver waar alternatieve eiwitproductie (bijvoorbeeld eendenkroos) plaatsvindt
  • Graffitikunst - onder de Potmargebrug
  • Pompleblêden - DNA van de Friese vlag
  • Waterlelie – een paviljoen met een opmerkelijk ontwerp, een plek waar o.a. expositie en demonstraties plaatsvinden m.b.t. water(technologie)

Beleefkunst

Een doorgaande route binnen de Potmarge is ook van belang om de te realiseren beleefkunst binnen de Potmargezone bereikbaar te maken. Eén van die kunstobjecten is de Grutto. Dit is een object dat is gemaakt van natuurlijke wilgentenen en vlakbij onze school geplaatst zal worden. De grutto dient meteen als symbool voor ons lectoraat Weidevogels.

Daarnaast worden er nog aanvullende ideeën uitgewerkt in samenwerking met Kunstacademie Friesland.

Meer weten over het Potmarge-project?

Binnen onze school kun je contact opnemen met projectleider Bert Schutte, tevens lid van de kerngroep CH2018 bij HVHL, via [email protected]