Veel aandacht voor ruimte tijdens heropening Leeuwarden

28-10-2016

Ruimte was een belangrijk thema tijdens de heropening van onze verbouwde locatie in Leeuwarden. Extra ruimte die is gecreëerd voor onze studenten, maar ook de ruimte waarin onze gastspreker voor lange tijd verbleef: astronaut André Kuipers.

Duurzaamheid en ruimte

Donderdag vond de feestelijke heropening van onze locatie in Leeuwarden plaats. Voor een afgeladen zaal vol met studenten, medewerkers, externen en pers opende astronaut André Kuipers samen met een docent en twee studenten officieel het gebouw. Voorafgaand aan het openingsmoment gaf de heer Kuipers een inspirerende lezing over duurzaamheid en ruimte; twee thema’s die ook tijdens de verbouwing essentieel zijn geweest. Het doel van de verbouwing was namelijk het creëren van meer werk- en studieruimte voor studenten en het duurzamer maken van het gebouw.

De extra ruimte is met name gecreëerd door het gebouw anders in te delen. Er is ingeleverd op gang- en kantoorruimte om zo extra lokalen en studieruimte mogelijk te maken. Enkele van de genomen duurzaamheidsmaatregelen betreffen het plaatsen van lichtsensoren en ledverlichting en het gebruik van circulaire materialen.

Bedrijvenmarkt en Zonnebootteam

André Kuipers zet zich zelf ook in voor een duurzame en leefbare planeet. Hij zegt het zelf: dit is de enige planeet de we hebben dus we moeten er zuinig op zijn. Hij spoorde met name de aanwezige studenten aan om ‘out of the box’ te denken en zich in te zetten voor onze aarde. Na het openingsmoment nam Kuipers uitgebreid de tijd om met aanwezigen te praten en een bezoek te brengen aan de bedrijvenmarkt die ook onderdeel was van de opening. Daarnaast maakte Kuipers ruim tijd voor een gesprek met het Zonnebootteam, waar hij erg enthousiast over was.

In de studiekantine was er een foto-expositie met foto’s gemaakt door studenten en medewerkers. De foto’s, allen met een groen thema, zijn gedrukt op hout met FSC—keurmerk en krijgen een mooie plek in het gebouw.

Cheque voor "Water for Everyone"

Zo'n verbouwing zorgt ook voor een heleboel overbodige spullen, zoals bureaus en kasten. Deze zijn tijdens een veiling verkocht aan studenten en medewerkers, voor een zacht prijsje. Hier is toch het knappe bedrag van €2.100,- mee opgehaald, dat volledig gedoneerd werd aan de stichting Water for Everyone.

Verrassing ABN AMRO voor Green Steps Forward

Als klap op de vuurpijl hadden aanwezige gasten van ABN AMRO nog een verrassing in petto. Zij stelden een cheque van €2.500,- beschikbaar voor het Green Steps Forward project. Bedoeling is dat deze prijs uitgereikt gaat worden aan de student met het beste idee op het gebied van duurzaamheid. Hier zal een actie aan worden gekoppeld waar later meer informatie over volgt. Een prachtige afsluiter van een geslaagde opening!

Videoimpressie

Van onze verbouwde locatie is een mooie video gemaakt. Hierin komen ook een aantal interessante feiten voorbij over de verbouwing. Bekijke de video hier: wij zijn klaar voor de toekomst!