Van Hall Larenstein ontvangt eerste Keurmerk MVO Hoger Onderwijs

27-09-2016

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) is de eerste hogeschool in Nederland die het Keurmerk MVO Hoger Onderwijs heeft behaald. Wij hebben de ambitie de groenste hogeschool van Nederland te worden. Het keurmerk wordt toegekend door Hobéon. Onze maatschappelijke impact is nu gevalideerd en dat we op de goede weg zijn is nu bevestigd met het Keurmerk MVO.

MVO staat voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties. Voor verkrijging van het keurmerk MVO is in april 2016 een hogeschool brede visitatie (organisatietoets) uitgevoerd door Hobéon. In de zomervakantie hebben wij het beoordelingsrapport ontvangen en is de officiële toekenning van het keurmerk MVO verleend door Hobéon.

De MVO-auditcommissie heeft vastgesteld dat HVHL het eerste niveau ‘toegewijd’ heeft behaald. Dit betekent dat wij ons aantoonbaar hebben verbonden aan het dragen van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, dit perspectief tot diep in de organisatie communiceert en actief is beleid en processen hieraan aan te passen. HVHL heeft op de relevant benoemde gebieden laten zien dat zij de weg naar resultaten is ingeslagen. Onderaan het bericht vindt u een aantal conclusies en aanbevelingen uit het beoordelingsrapport.

Het volgende niveau: 'erkend'

Met het behalen van dit keurmerk MVO is HVHL er nog niet. Voor 1 januari 2018 willen wij ook het volgende niveau ‘erkend’ in ontvangst nemen. Dit houdt in dat wij op de ingeslagen weg verdergaan, resultaten laten zien en over onze maatschappelijke bijdrage en impact met de buitenwereld communiceren. Om de groenste hogeschool van Nederland te worden heeft een sterke samenwerking tussen medewerkers, met studenten, Green Office, duurzaamheidsteams, het werkveld en de omgeving hoge prioriteit. Samen hebben wij de benodigde kennis in huis en kunnen we onze impact op een duurzame samenleving versterken en zichtbaar maken. 

Komende maand wordt duidelijk welke inbreng en hulp nodig is vanuit de opleidingen, lectoraten, stafteams, directies en het College van Bestuur. Het MVO implementatieplan gaat daarbij helpen, maar de expertise komt vanuit de teams. Het MVO-beleid biedt ons het inhoudelijke kader voor de verdere invulling van ons maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Conclusies en aanbevelingen uit het beoordelingsrapport

  • In het onderwijs is veel op gang gebracht via het behalen van drie AISHE sterren. Stappen zijn gezet in de verwerking van duurzaamheid in de opleidingen. Een integrale benadering van duurzaamheid in de opleidingen is een aandachtspunt. Meer aandacht is nodig voor de P’s van People en Profit in het onderwijs.
  • Onderzoek van HVHL heeft het volgende MVO niveau ‘erkend’ al bereikt. Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is duidelijk zichtbaar in de onderzoeksprogramma’s, de uitvoering en de samenwerking met maatschappelijke partners.
  • Voor de internationaliseringsactiviteiten kiest de hogeschool voor aansluiting bij de richtlijnen van de RVO voor verantwoord internationaal zaken doen.
  • Op de Planet-aspecten heeft de organisatie concrete doelstellingen om een neutrale impact te hebben op haar fysieke omgeving. De hogeschool betrekt studenten en medewerkers op het gebied van inkoop en milieubeleid. De verbinding tussen de Profit, People en Planet in de bedrijfsvoering vraagt versterking.
  • Het auditteam stelt vast dat de hogeschool helder communiceert naar (potentiële) studenten over de opleidingen. De impact van Green Office op studenten is nog beperkt.
  • De samenspraak met maatschappelijke partijen op het gebied van MVO is aanwezig, maar nog in ontwikkeling.
  • Het auditteam is van oordeel, dat er op voldoende terreinen beslissende stappen gezet zijn, met name op de kerngebieden voor een instelling voor hoger onderwijs, namelijk onderwijs en onderzoek.