Van Hall Larenstein onderzoekt voedingsketen tijdens speciale lunch

06-06-2016

Woensdag 8 juni a.s. wordt op Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) een zogenaamde ‘Ketenlunch’ georganiseerd. Veel studierichtingen binnen HVHL houden zich namelijk bezig met een specifieke schakel binnen de voedingsketen. Heel kort samengevat: milieu – primaire productie/vangst – verwerking – marketing & logistiek. De Ketenlunch heeft dan ook als doel om studenten en medewerkers van verschillende opleidingen samen te brengen en met elkaar inzichten te laten delen over de voedingsketen.

Van Hall Larenstein onderzoek voedingsketen tijdens speciale lunch

Opzet van de Ketenlunch

Aan elke tafel zitten mensen van verschillende opleidingen, zoals Milieukunde, Dier- en Veehouderij, Bedrijfskunde en Agribusiness, Kust- en Zeemanagement, Voedingsmiddelentechnologie en Management van de Leefomgeving. Er zijn drie korte lezingen van ongeveer 15 minuten en na elke lezing wordt een gang én een discussieopdracht geserveerd. Per tafel wordt gediscussieerd. De lezingen gaan over relevante thema’s, zoals: gezonde voeding, duurzame voeding, duurzame zuivel en duurzame visserij. Esther Nederhof, lector Gezonde en Duurzame Voeding en Welvaartsziekten en Alwin Hylkema, docent Kust- en Zeemanagement zijn onder andere sprekers. Daarnaast wordt een lezing over duurzame zuivel verzorgd.

Organisatie

De Ketenlunch is een initiatief van het kernteam Culturele Hoofdstad 2018 binnen HVHL. De school is verbonden met het thema ‘Ecology’. De periode tot en met 2018 staat in het teken van  ‘Iepen Mienskip’. In het Nederlands: ‘open gemeenschap’, waarin de hogeschool innoveert en excelleert door te delen en door samen te werken met allerlei verschillende opleidingen en vakgebieden.

Informatie en aanmelden

De lunch is in principe bestemd voor studenten en medewerkers van HVHL, maar wie bijzonder geïnteresseerd is in het onderwerp, evenals de pers, is welkom om ook aan te schuiven. Graag dan wel vooraf aanmelden via Korrie Hoekstra, Docent Communicatie & Innovatie, tevens lid kerngroep CH2018 bij HVHL.