Uitnodiging 21 nov: In gesprek met Joel Salatin

10-11-2016

Uitnodiging namens het Netwerk Natuurinclusieve Landbouw, Fransjan de Waard

Op maandag 21 november vindt het programma 'Groener Gras -­ in gesprek met Joel Salatin over de Melkveehouderij'  plaats op Van Hall Larenstein.

De Amerikaanse boer en schrijver Joel Salatin, in 2011 door TIMES Magazine uitgeroepen tot meest innovatieve boer ter wereld, deelt dan zijn expertise als grass farmer en zijn visie op de toekomst van de Nederlandse melkveehouderij. Ook VHL-­docent Gelein Biewenga en studente en boerin Welmoed Deinum komen aan het woord. De gespreksleiding is in handen van Dick Veerman, hoofdredacteur Foodlog.

Vooruitkijken naar nieuwe perspectieven

Doelstelling van de middag is om -­ middenin alle heftigheid en onrust in de sector momenteel meemaakt - verder vooruit te kijken, naar nieuwe perspectieven. Met het integrale begrazingssysteem dat Salatin in de loop der jaren ontwikkelde inspireert hij wereldwijd namelijk steeds meer boeren. Ook in Nederland blijken zijn principes toepasbaar op de melkveehouderij, en genereren daarbij diverse meerwaarden waar we nu soms al jaren grote problemen en hoge maatschappelijke kosten kennen. 

Het gesprek met de zaal zal gaan over de mogelijkheden die Salatins 'grondige' en 'natuurinclusieve' aanpak hier aan
bestaande boeren biedt, en aan nieuwe generaties. Daarbij komt ook aan de orde wat er nodig is om hier meer ruimte voor te maken, zoals in de wet-­ en regelgeving rond het mestvraagstuk. U bent van harte welkom om hier actief aan deel te nemen.

Praktische informatie

Het evenement vindt plaats op maandag 21 november op Van Hall Larenstein in Leeuwarden,  Agora 1, 8934 CJ Leeuwarden. Het programma duurt van 13.00 ­‐ 16.00 uur.
De toegang is gratis na aanmelding via www.natuurinclusievelandbouw.nl.
De middag zal per livestream te volgen zijn, meer informatie daarover volgt op
www.facebook.com/netwerknatuurinclusievelandbouw.