Uitnodiging symposium: ‘Meer natuur in de stad, hoe doe je dat?’

02-11-2016

Het gaat goed met de natuur in de stad. Nieuwe soorten vestigen zich in het stedelijke gebied, en er zijn talrijke groene initiatieven en projecten. Maar het kan nóg beter! Hoe verhogen we de biodiversiteit in de stad en wat is daarvoor nodig? Deze vraag staat centraal tijdens het symposium 'Meer natuur in de stad, hoe doe je dat?', donderdag 24 november a.s. bij Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) in Velp. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. 

Programma

Het symposium brengt voorlopers uit het werkveld, onderzoek en onderwijs bij elkaar om samen richting te geven aan de ontwikkeling van Stadsnatuur. Drie inspirerende sprekers schetsen de toekomst van natuur in de stad en geven aan welke instrumenten nu al voor handen zijn om de biodiversiteit in de stad te verhogen:

• Robbert Snep - onderzoeker Alterra Wageningen UR
• Jelle Reumer - bioloog, hoogleraar Universiteit Utrecht en columnist dagblad Trouw
• Martijn van de Loo - Wildlife manager, directeur Soontiens Stadsnatuur

Daarnaast worden er diverse inspirerende workshops gehouden over stadsnatuur, onder meer van Vogelbescherming, SOVON, Natuurmonumenten, Zoogdiervereniging, de Levende Stad, bureau Niche en vele anderen.

Informatie en aanmelden

U kunt zich vanaf nu aanmelden voor het symposium door een mail te sturen naar: [email protected]. Vermeld daarbij uw naam en organisatie. 
Het symposium start om 13.00 uur en duurt tot 17.00 uur, gevolgd door een netwerkborrel. 
Wilt u als pers aanwezig zijn, neem dan contact op met Mirjam Koedoot via: [email protected].

Achtergrond

Het symposium wordt georganiseerd door HVHL i.s.m. het Onderwijsvernieuwingsprogramma Natuur en Leefomgeving. Onderwijsvernieuwing is dan ook één van de uitvloeisels van dit symposium.