Studium Generale "Muskusrattenbestrijding, dweilen met de kraan open?!"

18-03-2016

Experts uit verschillende disciplines komen samen om de overlast en bestrijding van de muskusrat in Nederland te bespreken. Woensdag 23 maart om 13.15 uur vindt het Studium Generale "Muskusrattenbestrijding, dweilen met de kraan open?!" plaats op locatie Leeuwarden, georganiseerd door het Lectoraat Welzijn van Dieren. Het onderwerp zal van verschillende kanten belicht worden, waarbij onder andere aandacht wordt besteed aan de efficiëntie van de huidige bestrijdingsmethoden en mogelijke diervriendelijke alternatieven.

De muskusrat, oorspronkelijk ingevoerd vanuit Noord-Amerika voor het gebruik van zijn pels, voelt zich sinds de jaren zestig thuis in Nederland. Vanwege zijn graafactiviteiten in oevers, wallen en dammen wordt de muskusrat beschouwd als destructief ongedierte en daarom intensief bejaagd. De gangen die de muskusrat graaft kunnen zorgen voor gevaarlijke situaties voor de bevolking, zoals damdoorbraken, instorten van kades en verzakken van infrastructuur.

Kan het ook anders?

De problemen die veroorzaakt worden door de aanwezigheid van de muskusrat worden over het algemeen wel door iedereen onderkent. Maar niet iedereen is voorstander van de huidige bestrijdingsmethoden. Men vraagt zich af of dat niet anders kan. In een poging om antwoord te krijgen op deze vraag wordt het Studium Generale georganiseerd.

Interessante sprekers

Verschillende sprekers zullen het onderwerp vanuit hun perspectief toelichten. Zo zal ing. Dolf Moerkens van de Unie van Waterschappen eerst toelichten welke problemen de muskusrat met zich meebrengt. Ook zal hij met ons terugkijken naar de overlast en bestrijding in de afgelopen jaren en welk beleid hierop gevormd is. Dr. ir. Daan Bos, werkzaam bij Altenburg & Wymenga, zal vervolgens informatie verschaffen over de biologie van de muskusrat. Daarnaast wordt een lopend veldonderzoek besproken waarin de verschillende bestrijdingsmethoden naast elkaar gelegd worden. Een afstuderend duo Wildlife Management van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) zelf, Martijn Struijf en Rick Heeres, komen met een frisse, jonge kijk op dit langdurige probleem. Zij gaan hun onderzoeksresultaten over de ‘bouwen’ van muskusratten presenteren en diverse aanbevelingen doen. Tot slot geeft Femmie Smit van de Dierenbescherming haar visie op de muskusrattenbestrijding. Zij zal het ook hebben over de mogelijkheden voor schadeverminderingsmethoden.

Geïnteresseerd? Wees welkom!

Je bent welkom op 23 maart om 13.15 uur in het Auditorium HVHL, Agora 1 te Leeuwarden. Na afloop om 15.15 uur is er gelegenheid om na te praten in het Grand Café.