Studenten Tropical Forestry doen onderzoek in Portugal

01-07-2016

Studenten Tropical Forestry doen onderzoek in het Faia Brava Reserve, Figueira de Castelo Rodrigo, Portugal

De afgelopen twee weken (van 2 tot 14 juni) zijn de tweedejaarsstudenten Tropical Forestry (TF) van de opleiding Bos- en Natuurbeheer op veldexcursie geweest in het natuurgebied Faia Brava, N.O. Portugal. Dit reservaat is het eerste privaat beschermde natuurgebied van Portugal, is onderdeel van Portugals Nature 2000 netwerk en een pilot gebied van Rewilding Europe. Het gebied wordt beheerd door de NGO Associação Transumância e Natureza (Association Transhumance and Nature) (ATN) en is een belangrijke foerageer- en nestplek voor verschillende  zeldzame vogelsoorten, zoals de havikarend,  de slangenarend en diverse gierensoorten.

Gedurende de eerste veldwerkdagen hebben de studenten inventarisaties van de bodem en het landschap gemaakt. Al vanaf 2013 zijn de TF studenten, onder leiding van VHL docent Richard Kraaijvanger, bezig met het in kaart brengen van de bodems van Faia Brava. Nu ook het zuidelijk deel van het gebied in kaart gebracht is, zal er door Richard en de studenten een bodemkaart gemaakt worden die ATN kan gebruiken voor het beheer van het gebied en het plannen van toekomstige onderzoeken.

Vervolgens verzamelden de studenten gegevens voor het langlopende monitoringsonderzoek naar de regeneratie van de steen- en kurkeik, onder leiding van de Portugese onderzoekers Vânia Proença, Alice Gama van ATN en VHL docente Judith Jobse.

Naast deze waardevolle bijdragen aan al lopende onderzoeken hebben de studenten ook een eigen onderzoek opgezet en uitgevoerd. Dit jaar werd er onder andere onderzoek gedaan naar de impact van de invasieve watervaren Azolla op het aantal kikkers in poelen, naar het verspreidingsgebied van konijnen (die een belangrijke voedselbron zijn van de haviksarend) en naar het effect van begrazing op de biodiversiteit van de vegetatie. De resultaten worden aangeboden aan ATN en dragen bij aan het beheer en behoud van dit waardevolle natuurgebied.

Trefwoorden: