Scriptie over ecosysteemdiensten van tuinen wint Van Welderen Rengersprijs

18-11-2016

Nora Hausen, studente Diermanagement aan Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL), ontving woensdag 16 november jl. op Landgoed Oranjewoud de Van Welderen Rengers scriptieprijs; een onderscheiding voor de beste afstudeeropdracht. Met haar afstudeerscriptie voor de major Wildlife Management onderzocht Hausen de mogelijkheden om verstening van private tuinen terug te dringen en deze zodanig in te richten dat ecosystemen in onze steden verbeteren. De winnares ontving een geldprijs van  750 euro. Ook een student van NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool viel in de prijzen.

Het onderzoeksthema van Hausen is niet alleen van belang voor stedelijke gebieden in Nederland, maar ook voor de rest van de wereld. Het bevorderen van een groene leefomgeving en het tegengaan van verstening heeft een positief effect op onze ecosystemen en daarmee ook op de leefbaarheid van onze woonomgeving. Denk hierbij ook aan landen met grote droogte. Met haar scriptie ‘Wildlife on Your Doorstep. Ecosystem Services of Private Urban Gardens’ sleepte Hausen de prestigieuze prijs in de wacht.

Hausen laat zien dat bijna alle ecosysteemdiensten door particuliere tuinen geleverd kunnen worden. Kleinschalige voedselproductie  biedt aanzienlijke toepassingsmogelijkheden. Maar ook voor bestuiving, klimaatregulatie, biodiversiteit en het verbeteren van de bodemkwaliteitspelen tuinen een grote rol. Een voor water niet afgesloten bodemoppervlak is van groot belang om hevige regenbuien op te kunnen vangen en overstromingen te voorkomen. En tot slot ook de culturele diensten, gericht op ontspanning. De meeste ecosysteemdiensten worden verbeterd door groenere tuinen. Ook toont het onderzoek aan dat dit elkaar versterkt; hoe meer groene tuinen in de buurt, hoe hoger het effect op de kwaliteit van de geleverde ecosysteemdiensten. Vele kleine tuintjes samen leveren één grote dienst.

Naast een uitgebreid onderzoek van de effecten, waarmee Hausen de potentie van tuinen wetenschappelijk onderbouwt, doet Hausen ook aanbevelingen over de promotie en het bereik van de doelgroep. Het onderzoek helpt de opdrachtgever van het onderzoek, de landelijke Stichting Operatie Steenbreek om effectiever en doelgerichter te kunnen werken.

Van Welderen Rengersfonds

De beste afstudeerwerkstukken van de drie Friese hogescholen worden ieder jaar beloond met scriptieprijzen Van Welderen Rengersfonds. Baron Th. van Welderen Rengers (1867-1945) was onder andere grondlegger van de Coöperatieve Voorschot- en Spaarbank Trynwâlden in Oenkerk. Deze bank is later geïntegreerd in de Friesland Bank, nu Rabobank. De baron heeft zijn bezit nagelaten aan een stichting: het Van Welderen Rengersfonds. Zijn doel: zijn kapitaal wordt ingezet voor het stimuleren van de economische welvaart in Fryslân.

Voorzitter van het Van Welderen Rengersfonds Dhr. Walsma rijkt de prijs uit aan Nora Hausen